گام به گام فارسی چهارم

 1. جواب درس ۱ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۳، ۱۴
 2. جواب درس ۲ فارسی چهارم ؛ صفحه ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۲۸
 3. جواب درس ۳ فارسی چهارم ؛ صفحه ۳۲
 4. جواب درس ۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۴۰
 5. جواب درس ۵ فارسی چهارم ؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۵۱
 6. جواب درس ۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۵۸
 7. جواب درس ۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۷۱، ۷۲
 8. جواب درس ۱۰ فارسی چهارم ؛ صفحه ۸۴، ۸۵
 9. جواب درس ۱۱ فارسی چهارم ؛ صفحه ۹۲
 10. جواب درس ۱۲ فارسی چهارم ؛ صفحه ۹۶، ۹۷، ۱۰۱
 11. جواب درس ۱۳ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۰۵
 12. جواب درس ۱۴ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۰، ۱۱۱
 13. جواب درس ۱۵ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲
 14. جواب درس ۱۶ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۲۶، ۱۲۷
 15. جواب درس ۱۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۸

گام به گام فارسی چهارم

جواب فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم

جواب فارسی چهارم ابتدایی

همانطور که قول داده بودیم. در بخش بالا برای شما گام به گام فارسی چهارم ابتدایی  را قرار داده ایم؛ شما میتوانید با کلیک روی هر یک از لینک های بالا به جواب فارسی چهارم دسترسی داشته باشید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.