گام به گام فصل ۱ ریاضی پنجم (PDF)

گام به گام فصل ۱ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل اول ریاضی پنجم

گام به گام فصل ۱ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل اول ریاضی پنجم

گام به گام ریاضی پنجم / فصل ۱: عدد نویسی و الگوها
سر فصل های این بخش :

  • درس ۱: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
  • درس ۲: معرفی میلیارد
  • درس ۳: جمع و تفریق عددهای مرکب
  • درس ۴: الگوها
    مرور فصل اول
جواب فصل ۱ درس ۱ (صفحه ۱تا۵)
0.8MB
جواب فصل ۱ درس ۲ (صفحه ۶تا۹)
0.5MB
جواب فصل ۱ درس ۳ (صفحه ۱۰تا۱۳)
0.7MB
جواب فصل ۱ درس ۴ (صفحه ۱۴تا۲۰)
0.8MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.