گام به گام فصل ۲ ریاضی پنجم (PDF)

گام به گام فصل ۲ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل دوم ریاضی پنجم

گام به گام فصل ۲ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل دوم ریاضی پنجم

گام به گام ریاضی پنجم / فصل ۲: کسر
درس های فصل دوم ریاضی پنجم :

  • درس ۱: کسرهای بزرگ‌تر از واحد
  • درس ۲: جمع و تفریق عددهای مخلوط
  • درس ۳: ضرب کسرها
  • درس ۴: تقسیم کسرها
  • درس ۵: ضرب عددهای مخلوط
جواب فصل ۲ درس ۱ (صفحه ۲۲تا۲۶)
0.4MB
جواب فصل ۲ درس ۲ (صفحه ۲۷تا۳۱)
0.6MB
جواب فصل ۲ درس ۳ (صفحه ۳۲تا۳۵)
0.5MB
جواب فصل ۲ درس ۴ (صفحه ۳۶تا۳۹)
0.5MB
جواب فصل ۲ درس ۵ (صفحه ۴۰تا۴۵)
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.