گام به گام فصل ۵ ریاضی پنجم (PDF)

گام به گام فصل ۵ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل پنجم ریاضی پنجم

گام به گام فصل ۵ ریاضی پنجم (PDF)

حل تمرینات فصل پنجم ریاضی پنجم

گام به گام ریاضی پنجم / فصل ۵: عددهای اعشاری

  • درس ۱: عددهای اعشاری
  • درس ۲: جمع عددهای اعشاری
  • درس ۳: تفریق عددهای اعشاری
  • درس ۴: ضرب عددهای اعشاری
    مرور فصل پنجم
جواب فصل ۵ درس ۱ (صفحه۸۸تا۹۲)
1MB
جواب فصل ۵ درس ۲ (صفحه۹۳تا۹۵)
0.4MB
جواب فصل ۵ درس ۳ (صفحه۹۶تا۹۷)
0.2MB
جواب فصل ۵ درس ۴ (صفحه۹۸تا۱۰۴)
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.