جواب درس ۱۲ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۵۰

جواب درس ۱۲ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۵۰

درس دوازدهم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۲ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۵۰

درس دوازدهم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس دوازدهم : عصر غیبت

جواب تدبر در قران صفحه ۱۵۰ دینی یازدهم انسانی

خداوند در قران کریم، علت از دست دادن نعمتها را اینگونه بیان کرده است : جواب تدبر در قران صفحه 112 درس نهم دینی یازدهمبا تفکر در این آیه، عبارتهای زیر را کامل کنید :
۱_ اگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است درست استفاده نکنند،
جواب: خداوند آن نعمت را از آن ها می گیرد.
۲- زمینه ساز هلاکت یا عزت و سربلندی یک جامعه
جواب: خود مردم آن جامعه اند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.