جواب درس ۲ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۷

جواب درس ۲ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۷

درس دوم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۲ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۷

درس دوم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس دوم: تداوم هدایت

جواب تدبر در قران صفحه ۱۷ دینی یازدهم انسانی

به ترجمه آیات توجه کنید:
۱ــ «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود. و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید.»
۲ــ «قطعا دین نزد خداوند، اسلام است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از انکه به حقانیت آن آگاه شدند، آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.»
۳ــ «(این دین) آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.»
۴ــ «ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتا پرست (حق گرا) و مسلمان بود.»
اکنون به این سؤالات پاسخ دهید:
الف) خداوند از پیامبران میخواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟
جواب: 
دین خدا

ب) دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟
جواب:  
اسلام که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است

ج) اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) با چه چیزی مخالفت کردند؟ علت مخالفت آنها چه بود؟
جواب: در دین اسلام اختلاف کردند، به دلیل حسدی که میان آنان وجود داشت

د) حضرت ابراهیم چه آیینی داشت؟
جواب:
حضرت ابراهیم(ع) مسلمان بود

هـ) مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی میدانستند؟
جواب: حضرت ابراهیم نه یهود و نه مسیحی بود بلکه یکتا پرست و حق گرا بود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.