جواب درس ۳ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۳۵

جواب درس ۳ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۳۵

درس سوم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۳ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۳۵

درس سوم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس سوم : آخرین پیامبر

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۵ دینی یازدهم انسانی

به نظر شما آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامه سعادت بشر را یک بار برای همیشه در زمان حضرت ادم (ع) برای مردم بفرستد؟ چرا؟
جواب: 
چون اگر مانند معجزه ی سایر پیامبران منحصر به انجام افعال خاصی مانند زنده کردن مردگان یا تبدیل عصا به اژدها بود تنها برای مردمان همان عصر معجزه محسوب می شد تنها کتاب می تواند در تمامی زمانها به عنوان معجزه در دسترس همگان باشد و پس از رحلت پیامبر خاتم نیز به عنوان نشانه و گواه نبوت وی جاودانه بماند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.