جواب درس ۶ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۷۱، ۷۶

جواب درس ۶ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۷۱، ۷۶

درس ششم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۶ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۷۱، ۷۶

درس ششم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس ششم: پیشوایان اسوه

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۱ دینی یازدهم انسانی

به نظر شما چرا پیامبر تا این اندازه از ایمان نیاوردن برخی مردم اندوهگین می‌شد؟
جواب: به دلیل علاقه شدید آن حضرت به نجات مردم از گمراهی

جواب فعالیت ۲ کلاسی صفحه ۷۶ دینی یازدهم انسانی

به نظرشما ما برای شناخت بیشتر معارف قرآن و تقویت اعتقادات خود، باید چه برنامه‌ای برای خود تنظیم کنیم؟
جواب: قرائت قرآن کریم، تدبر در آیات قرآن کریم، حفظ آیات قرآنی، به کارگیری آیات در زندگی فردی و اجتماعی، ایمان به خداوند، پیامبر (ص)، و آخرت، افزایش دانش دینی با مطالع

جواب فعالیت ۳ کلاسی صفحه ۷۶ دینی یازدهم انسانی

با کمک دوستان خود، نمونه‌ای از این گروه‌ها و برنامه‌های آنان را بیان کنید.
جواب: گروه تکفیری داعش مصداق امروزی این گروه هاست که با حمایت مالی برخی کشورهای منطقه و پشتیبانی آمریکا و غرب در صدد زشت نشان دادن چهره اسلام به مردم دنیا و کاستن از اقبال مردم به این دین هستند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.