جواب درس ۹ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۱۷

جواب درس ۹ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۱۷

درس نهم دینی یازدهم انسانی

جواب درس ۹ دینی یازدهم انسانی ؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۱۷

درس نهم دینی یازدهم انسانی

جواب دینی یازدهم انسانی / درس نهم : وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا

جواب تدبر در قران صفحه ۱۱۱ دینی یازدهم انسانی

در آیه شریفه زیر بیندیشید و به سوالات پاسخ دهید: جواب تدبر در قران صفحه 89 درس هفتم دینی یازدهم

۱ــ خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر میدهد؟
جواب:
خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت

۲ــ آیا خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر دارد؟
جواب:
خیر، پیروان پیامبران قبلی هم به آیین های گذشته خود بازگشته اند. همچنین مربوط به مسلمانان همه زمان هاست

۳ــ به نظر شما، سپاس گزاران واقعی نعمت رسالت، چه کسانی اند؟
جواب:
کسانی که تابع فرامین الهی و پیامبر و ائمه هستند و سعی در برقراری عدالت الهی دارند سپاس گذاران واقعی هستند

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۲ دینی یازدهم انسانی

با همفکری دوستان خود بگویید چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنجاه سال از وفات پیامبر، نوه ایشان یعنی امام حسین (ع) این گونه توسط امت پیامبر به شهادت برسد؟
جواب:
خارج شدن رهبری امت از مسیری که پیامبر اسلام برنامه ریزی کرده بود

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۶ دینی یازدهم انسانی

به نظر شما آگاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه چه فوایدی برای زندگی امروز ما دارد؟
جواب:
تاریخ ائمه پر از درس و گنجینه ی از اطلاعات است؛ با شناخت اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه، بر آگاهی و بصیرت ما افزوده می شود . از آنجا که شرایط هریک از ائمه با برخی از دوره های زندگی ما شباهت هایی دارد می توانیم از این شرایط و اتفاقات و نتایج آنها الگو گیری کنیم

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۱۷ دینی یازدهم انسانی

۱-چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم آماده کرد؟
جواب: 
۱- عدم حضور اصحاب پیامبر یا فوت و یا شهادت آنها
۲-دسترسی برخی از از علمان وابسته به حاکمان عباسی و امویان و علمای اهل کتاب به احادیث

۲-تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر چه بود؟
جواب: 
روش و حکومت آنها با پیامبر آنچنان متفاوت بود که برای خود قصر ها و اموال فراوانی جمع آوری می کردند و این رویه باعث شد که جامعه به سمت و سوی راحت طلبی و بی قیدی به ارزش های انسانی و عدم توجه به سیره‌ی پیامبر پیش برود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.