جواب فعالیت های درس ۸ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۸ دینی یازدهم

گام به گام درس هشتم دین و زندگی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۸ دینی یازدهم

گام به گام درس هشتم دین و زندگی یازدهم

گام به گام دینی یازدهم / درس هشتم: احیای ارزشهای راستین

جواب تفکر در حدیث صفحه ۹۹ درس هشتم دینی یازدهم

۱ــ با تأمل در سخنان امیرالمؤمنین علی ، سه مورد از نشانه های بازگشت مسلمانان به دوره جاهلیت را بیان کنید.
پاسخ: الف) پوشیده شدن حق، آشکار شدن باطل
ب)ناشناخته بودن معروف در جامعه و شناخته شدن منکر
ج)رواج دروغ بر خدا و پیامبرش و کم بها شدن قرآن

۲ــ برای نجات از گمراهی و تشخیص راه حق، امیرالمؤمنین چه پیشنهادی به مردم میدهد؟
پاسخ: با متوسل شدن به کتاب آسمانی و احادیث نبوی گمراهی ها قابل تشخیص خواب شد.

۳ــ فکر میکنید مصداق پیشنهاد امام علی چه کسانی اند؟
پاسخ: امامان معصوم (ع)

جواب بررسی صفحه ۱۰۲ درس هشتم دینی یازدهم

در درس قبل با شرایط و مشکلات اجتماعی عصر ائمه اشنا شدیم. اکنون توضیح دهید که اقدام این بزرگواران، پاسخگوی کدام یک از مشکلات آن دوره بوده است؟
پاسخ:
مقداری از هزینه ها را برای جمیع مردم ذخیره کرده بودند که افرادی که سالیان سال زحمت کشیده بودند ولی مزدی دریافت نکرده بودند و یا افرادی که توانایی نداشتند هزینه هایشان را از طریق بیت المال تامین میکردند

جواب بررسی صفحه ۱۰۴ درس هشتم دینی یازدهم

سیره و روش امام حسن (ع)در صلح با معاویه و سیره و روش امام حسین (ع) در قیام علیه یزید را با یکدیگر مقایسه کنید و بگویید :

به نظر شما اگر امام حسن (ع) در زمان حکومت یزید زندگی می کرد، با یزید بیعت می کرد؟ چرا؟
پاسخ:
خیر – امام حسن (ع) نیز حتی با کمترین تعداد به جنگ با یزید می رفتند زیرا هدف همه ی امامان اعتلای دین و نابودی باطل است که بنا بر شرایط و مقتضیات زمان با شیوه های مختلفی این اصل را پیاده می کردند

جواب برنامه ریزی صفحه ۱۰۵ درس هشتم دینی یازدهم

ائمه اطهار (ع) از ما شیعیان خواسته اند به گونه ای زندگی کنیم که مآیه زیبایی آنان باشیم، بگویید با چه برنامه ها و اقداماتی میتوانیم به این هدف برسیم؟ و چه کارهایی ما را از این مسیر دور میکند
پاسخ: ۱-شناخت کافی نسبت به دین اسلام و همچنین مطالعه زندگی ائمه بزرگوار در زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی شان.
۲-عملی نمودن دستورات الهی و اهل بیت (همچون انسان بودن را از اهل بیت بیاموزیم و سخن و عمل خود را مانند آنها یکی کردن.
۳-قطعا فراموش کردن دو مورد ذکر شده با تمام مسائل مربوط به آنها، تمام بشریت را به نیستی و نابودی می کشاند.