جواب فعالیت های درس ۹ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۹ دینی یازدهم

گام به گام درس نهم دین و زندگی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۹ دینی یازدهم

گام به گام درس نهم دین و زندگی یازدهم

گام به گام دینی یازدهم / درس نهم: عصر غیبت

جواب تدبر در قران صفحه ۱۱۲ درس نهم دینی یازدهم

خداوند در قران کریم، علت از دست دادن نعمتها را اینگونه بیان کرده است : جواب تدبر در قران صفحه 112 درس نهم دینی یازدهمبا تفکر در این آیه، عبارتهای زیر را کامل کنید :
۱_ اگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است درست استفاده نکنند،
پاسخ: خداوند آن نعمت را از آن ها می گیرد.
۲- زمینه ساز هلاکت یا عزت و سربلندی یک جامعه
پاسخ: خود مردم آن جامعه اند.

جواب تدبر در قران صفحه ۱۱۴ درس نهم دینی یازدهم

قرآن کریم، در برخی از آیات درباره آینده زندگی انسان ها در زمین سخن گفته و وعده هایی داده است. جواب تدبر در قران صفحه 114 درس نهم دینی یازدهم

در این ایات بیندیشید و بگویید چه آیندهای برای هریک از موارد زیر بیان شده است؟
۱- مومنین صالح: جانشینان زمین
۲- مستضعفین: امام (پیشوا) و وارث زمین
۳ -بندگان شایسته: وارث زمین
۴- دین حق: استوار در زمین

جواب تفکر در حدیث صفحه ۱۱۷ درس نهم دینی یازدهم

با توجه به توضیحات قبل، با تفکر در این حدیث بگویید ما چگونه میتوانیم امام زمان خویش را بشناسیم؟
پیامبر اکرم(ص): جواب تفکر در حدیث صفحه 117 درس نهم دینی یازدهمپاسخ: ۱.مطاله تاریخ زندگانی و سرگذشت و سیره امام (خصوصیات در باب فضایل و خصوصیات آن)
۲. مطالعه و تفکر در سخنان ایشان
۳.شناخت خدا ( با شناخت خداوند و صفات او می توان انسان های کامل را نیز شناخت)

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۲۰ درس نهم دینی یازدهم

۱- از دیدگاه قرآن کریم، آینده تاریخ از آن چه کسانی است؟
پاسخ:
از آن بندگان صالح و شایسته خداوند و مستضعفان است که با حضور حضرت مهدی (ع) محقق می شود

۲- معتقد بودن به انتظار، چه تاثیر هایی بر شخصیت فرد منتظر دارد؟
پاسخ:
او را فردی محکم و مصمم بار میاورد یعنی علاوه بر اینکه سعی می کنند خود فردی صالح باشد تلاش میکنند که مشکلات جامعه و مردم را نیز حل کنند و نا امید نشود

۳- این جمله را تحلیل کنید : «منتظران مصلح، خود باید صالح باشند».
پاسخ:
یعنی شخص منتظر باید خود را از گناهان و آلودگی ها دور کنند تا در هنگام ظهور بتوانند یار و یاور قوی ای برای امام زمان باشد