جواب فعالیت های درس ۱ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۱ دینی یازدهم

گام به گام درس اول دین و زندگی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۱ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۱ دینی یازدهم : گام به گام و جواب فعالیت کلاسی ، برسی کنید ، تدبر ، پیشنهاد و اندیشه و تحقیق صفحه ۱۴ , ۱۵ , ۱۶ و ۱۸ درس اول (هدایت الهی) دین و زندگی یازدهم

گام به گام دینی یازدهم /  درس اول: هدایت الهی

جواب تدبر در قران صفحه ۱۴ درس اول دینی یازدهم

در آیات سوره عصر تدبر کنید و با کمک دوستان خود، به سؤالات پاسخ دهید: جواب تدبر در قران صفحه ۱۴ درس اول دینی یازدهم

۱ــ خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟
پاسخ:
در این سوره مهم ترین نکته زمان مدنظر است. زیرا زمان فرصتی برای تفکر و اندیشیدن انسان ها است و با همین تفکر صحیح است که آنها می توانند بهترین تصمیم را برای تکامل و سعادت خود اتخاذ کنند.

۲ــ چه خسارتی انسان را تهدید میکند؟
پاسخ:
از دست دادن زمان و فرصت برای انجام اعمالی که انسان را به سعادت می رساند.

۳ــ چه کسانی دچار خسران نمیشوند؟
پاسخ:
الف: کسانی مه به خدا و روز قیامت ایمان دارند.
ب: کسانی که عمل صالح انجام می دهند
ج: کسانی که یکدیگر را به درستی و راستی در دین سفارش می کنند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵ درس اول دینی یازدهم

با توجه به توضیحات، بررسی کنید که
الف) آیا عقل انسان به تنهایی میتواند به این سؤالهای اساسی پاسخ کامل و جامع دهد ؟ چرا؟
پاسخ:
خیر. زیرا کسی میتواند پاسخگوی این سوالات باشد که آگاهی و شناخت کاملی نسبت به خلقت انسان، جایگاه وی در جهان هستی و ابعاد روحی و فکر و اجتماعی داشته باشد. از سوی دیگر از سرنوشت و عاقبتی که بعد از مرگ در انتظار انسان است اطلاع داشته باشد

ب) آیا انسان به تنهایی میتواند مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟
پاسخ:
خیر. زیرا خداوند هدایت بشر را به واسطه پیامبران در دسترس آنها قرار داده است تا آنها بر اساس اندیشه خود به سر انجام هر عملی بیندیشند و تصمیمی درست را انتخاب کنند.

جواب تکمیل کنید صفحه ۱۶ درس اول دینی یازدهم

اگر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند، انسان در قیامت میتواند بگوید:
پاسخ:
خداوندا تو نیاز های اصلی مرا تامین نکردی و مرا به حال خود رها  کردی و هیچ مسئولیتی بر گردن من نبود. اگر عمل خطایی را مرتکب شدم و یا اینکه عمل صالحی را انجام ندادم بر من تقصیری نیست و نباید خرده بگیری.

خداوند، در قرآن کریم درباره تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا فرموده است:جواب تکمیل کنید صفحه 16 درس اول دینی یازدهم.رسولانی (را فرستاد که) بشارت دهنده و بیم دهنده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، برای مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد..

خداوند با فرستادن رسولان و انبیا راهِ بهانه جویی و تزویر را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۸ درس اول دینی یازدهم

١ــ آیا انسان میتواند پاسخ دادن به نیازهای برتر را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل «هرچه پیش آید خوش آید» رفتار کند؟ چرا؟
پاسخ:
خیر. احساسات شخصی و سلیقه ای  انسان را به سعادت و خوشبختی هدایت نمی کند. و پاسخ دادن و ندادن آنها انسان را دچار آشفتگی و پریشانی نمیکند و جنس و نوع سلایق انسان ها از ضروریات نیستند

٢ــ آیا میتوانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کنیم؟ چرا؟
پاسخ:
خیر. نیاز های برتر هم مانند نیاز های طبیعی اساسی و مهم تلقی میشوند و خداوند این نوع نیاز ها را برای سعادت بشری خلق کرده است و در صورت عدم پاسخ به آنها انسان به ارامش و سکون حقیقی نمی رسد.

۳ــ شعر زیر با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟
مرد خردمند هنر پیشه را      ///     عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه آموختن        ///    با دگری تجربه بردن به کار
پاسخ: کشف راه درست زندگی. زیرا برای رسیدن به راه زندگی  باید از تمام داده های خداوندی استفاده کافی را ببرد و با عقل و تدبیر خود در این کشاکش زندگی بهترین راه تجربه شده را انتخاب کند و به غایت اصلی برسد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.