جواب فعالیت های درس ۲ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۲ دینی یازدهم

گام به گام درس دوم دین و زندگی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۲ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۲ دینی یازدهم : گام به گام و جواب فعالیت کلاسی ، برسی کنید ، تدبر ، پیشنهاد و اندیشه و تحقیق صفحه ۲۲ , ۲۳ و ۳۲ درس دوم(تداوم هدایت) دین و زندگی یازدهم

گام به گام دینی یازدهم /  درس دوم: تداوم هدایت

چرا خداوند پیامبران متعددی برای هدایت انسان فرستاده است؟
پاسخ: فطرت مشترک همه انسان ها در طول تاریخ

علت پایان یافتن ارسال پیامبران از سوی خداوند چیست؟
پاسخ: جواب را در بخش نظرات همیار ارسال نمایید.

جواب تدبر در قران صفحه ۲۳ درس دوم دینی یازدهم

به ترجمه آیات توجه کنید:
۱ــ «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود. و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید.»
۲ــ «قطعا دین نزد خداوند، اسلام است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از انکه به حقانیت آن آگاه شدند، آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.»
۳ــ «(این دین) آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.»
۴ــ «ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتا پرست (حق گرا) و مسلمان بود.»
اکنون به این سؤالات پاسخ دهید:
الف) خداوند از پیامبران میخواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟
پاسخ:
خداوند از موسی و عیسی میخواهد که در دین تفرقه نکند

ب) دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟
پاسخ:  
دین اسلام دین مورد قبول خداوند است

ج) اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) با چه چیزی مخالفت کردند؟ علت مخالفت آنها چه بود؟
پاسخ: آنها در مورد دین اسلام مخالفت کردند. زمانی که آنها حقانیت دین اسلام را درک کردند به دلیل  حسادتشان با یکدیگر به مخالفت پرداختند.

د) حضرت ابراهیم چه آیینی داشت؟
پاسخ:
حضرت ابراهیم(ع) مسلمان بود

هـ) مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی میدانستند؟
پاسخ: حضرت ابراهیم نه یهود و نه مسیحی بود بلکه یکتا پرست و حق گرا بود

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۲ درس دوم دینی یازدهم

به نظر شما آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامه سعادت بشر را یک بار برای همیشه در زمان حضرت ادم (ع) برای مردم بفرستد؟ چرا؟
پاسخ:
خیر. زیرا مردم در سطح پایین تری از فرهنگ و اندیشه بودند به همین دلیل توانایی درک و فهم و همچنین آمادگی پذیرش این برنامه را نداشتند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.