جواب درس دهم ۱۰ دینی دهم انسانی

جواب درس دهم ۱۰ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

جواب درس دهم ۱۰ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

گام به گام دینی دهم انسانی / درس دهم : اعتماد بر او

جواب تدبر صفحه ۱۱۰ دینی دهم انسانی

با توجه به آیه زیر بگویید چرا بر غیر خدا نمی‌توان توکل کرد؟ تدبر صفحه ۱۱۰ دینی دهم انسانیپاسخ: تمام قدرت ها در اختیار خداست و تنها اوست که می تواند بدی را از ما دور کند و تنها اوست که نعمت ها را به ما می رساند و هیچ مانعی .ٔدر مقابل او نیست. بنابراین علت اختصاص توکل به خداوند این است که کسی قدرت ایستادگی در برابر اراده خدا را ندارد، کسی نمی تواند در کار خدا دخالت کند و بازدارنده رحمت یا دورکننده گزند باشد

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۱ دینی دهم انسانی

شخصی دلیل بیمه نکردن ماشین خود را این گونه بیان می‌کند که من به خدا توکل دارم و خداوند خودش مال مرا حفظ خواهد کرد. شما عمل او را تأیید می‌کنید یا خیر؟ چرا؟
پاسخ: خیر، چونکه حقیقت توکل اعتماد به خداوند و سپردن نتیجه کار‌ها به اوست و هر نتیجه‌ای که به دست آید به مصلحت اوست؛ این در صورتی است که انسان به وظایف خود عمل کند و هر نتیجه‌ای که به دست آید به مصلحت اوست؛ بنابراین باید بیمه کردن ماشین را انجام دهیم بعد به خدا توکل کنیم که هر اتفاقی بیفتد به مصلحت ما بوده و این همان توکل واقعی است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۲ دینی دهم انسانی

برخی می‌گویند دوره نوجوانی و جوانی دوره خطر (ریسک) کردن است. چه تفاوتی میان «خطر کردن» و «توکل بر خدا» وجود دارد؟
پاسخ: در ریسک کردن احتمال ضرر وجود دارد اما در توکل ضرری وجود ندارد

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۱۲ دینی دهم انسانی

۱- با توجه به آیات، روایات و توضیحات درس، آثار و فواید توکل را ذکر کنید.
پاسخ: جلب محبت الهی ، تقویت عزم و اراده ، چاره جویی کردن خدا از کارهای انسان ، افزایش شجاعت، قدرت، صبر و تحمل

۲- آیا توکل، سبب تنبلی می‌شود یا تحرک؟ چرا؟
پاسخ: سبب تحرک ؛ زیرا یکی از شرایط توکل صحیح، تلاش و کوشش همراه با عزم و اراده محکم برای رسیدن به مقصود است

۳- شرایط توکل حقیقی کدام‌اند؟
پاسخ: ۱- تکیه کردن واقعی بر خدا در قلب
۲- انجام دادن درست مسئولیت و وظیفه
۳- به کار گرفتن فکر و اندیشه
۴- مشورت با دیگران
۵- انتخاب بهترین راه ممکن
۶- تلاش برای رسیدن به مقصود
۷- بهره جستن از ابزار و اسباب

پیشنهاد صفحه ۱۱۲ دینی دهم انسانی

۱- مولوی در دفتر اول مثنوی در «قصه نخجیران و بیان توکل و ترک جهد»
رابطه توکل و تلاش را به خوبی به تصویر می‌کشد و در ضمن آن می‌گوید:
گفت پیغمبر به آواز بلند *** با توکل زانوی اشتر ببند
این داستان را مطالعه کنید و آن را برای دوستان در کلاس بیان کنید.
پاسخ:  پیامبر (ص) به آن مردمانی که شتر‌هایشان را نسبته رها کرده بودند، فرمود: «ابتدا شترت را ببند و در عین حال به خداوند هم توکل کن».

۲- آیا می‌دانید شیطان بر چه کسانی مسلط نمی‌شود؟ آیه ۹۹ سوره نحل را مطالعه کنید و جواب را بنویسید.
پاسخ: کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می‌کندد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس دهم ۱۰ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۱ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس نهم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.