جواب درس سوم ۳ دینی دهم انسانی

جواب درس سوم ۳ دینی دهم انسانی

گام به گام درس سوم دین و زندگی دهم

جواب درس سوم ۳ دینی دهم انسانی

جواب درس سوم ۳ دینی دهم انسانی :

درس سوم :: خود حقیقی

درس سوم دینی دهم انسانی – جواب صفحه ۳۲ , ۳۳ و ۳۴ فعالیت کلاسی ، برسی کنید ، تدبر ، پیشنهاد ، اندیشه و تحقیق  درس ۳ ( خود حقیقی) دینی دهم انسانی

جواب بررسی صفحه ۳۲ درس سوم  دینی دهم

چرا نمیتوان این خود ثابت را از ویژگیهای بُعد جسمانی دانست؟
پاسخ: چون حقیقت وجود ما یعنی خود حقیقی ما هیچ گاه به چیز دیگری تبدیل نمیشود و ما از ابتدای زندگی تا مرگ همان خودمان هستیم ، این عدم تغییر و ثبات نشان دهنده آن است که این خود حقیقی از جنش ماده نیست. زیرا تغییر و تبدیل از ویژگی های ماده است.

جواب بررسی صفحه ۳۳ درس سوم دینی دهم

چرا نمیتوانیم رؤیاهای صادقه را به بعد مادی و جسمانی خود نسبت دهیم؟
مگر بُعد جسمانی ما چه ویژگی هایی دارد که نمیتواند منشأ این قبیل خواب ها باشد؟
پاسخ: هر موجود جسمانی در زمان و مکان خاصی قرار دارد و نمیتواند هم زمان در دو مکان یا در دو زمان مختلف باشد ، اما در رویای صادقه میبینیم که یک شخص در رخت خوابش خوابیده است و در خواب به زمان و مکان دیگری رفته است ، این عمل از عهده بعد جسمانی ساخته نیست ، پس مربوط به بعد روحانی است.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۴ درس سوم دینی دهم

۱ــ منظور از خود حقیقی چیست؟ این خود چه ویژگیهایی دارد؟
پاسخ: منظور از خود حقیقی همان بُعد دیگر انسان یا همان روح است. حقیقت ثابت و پایداری که به ما توانایی انتخاب و تصمیم گیری می دهد، به دنبال کمالات نامحدود است و توانایی درک واقعیات و تفکر و اندیشه به ما می بخشد و فضیلت ها و رذیلت های اخلاقی را کسب می کند

۲ـ خود حقیقی چگونه با موضوع قضاوت قاضی در دادگاه ارتباط پیدا میکند؟
پاسخ: اینکه کسی سالها قبل جرمی مرتکب شده و بعد دستگیر شود و در دادگاه محاکمه شود، با اینکه ممکن است پیر و فرتوت شده باشد، خود دلیل بر این است که با وجود تغییر جسم او، روح او ثابت است یعنی ما این فرد مجرم را همان انسان چند سال قبل می دانیم هرچند سن و سالی از او گذشته و ظاهرش تغییر کرده است

۳ـ به نظر شما افزایش بیرویه تعداد باشگاه های زیبایی اندام و یا آرایشگاه ها و سالنهای زیبایی در جامعه امروز، نشان از فراموشی چه حقیقتی دارد؟ 
پاسخ: جواب این سوال بر عهده دانش آموز است !

جواب پیشنهاد صفحه ۳۴ درس سوم دینی دهم

بررسی کنید که چرا انسان با اینکه میداند روح منشأ کسب فضایل و خوبی هاست ام بیشتر به جسم خود توجه میکند؟
پاسخ: غفلت از هدف خلقت و توجّه به امور دنیایی موجب شده است که انسان توجّه بیشتری به محسوسات کند و دوست دارد با کمترین تلاش نتیجه عمل خود را زود ببیند؛ زیرا انسان بسیار عجول است و پرورش روح کاری است زمان بر و پرزحمت که برای این کار همت و تلاش بسیار لازم است و نتیجه اصلی این زحمات را در قیامت مشاهده می‌کند.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس سوم ۳ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۴ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس دوم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.