جواب درس چهارم ۴ دینی دهم انسانی

جواب درس چهارم ۴ دینی دهم انسانی

گام به گام درس چهارم دین و زندگی دهم

جواب درس چهارم ۴ دینی دهم انسانی

جواب درس چهارم ۴ دینی دهم انسانی :

درس چهارم :: پنجره ای به روشنایی

درس چهارم دینی دهم انسانی – جواب صفحه ۴۳ و ۴۵ فعالیت کلاسی ، برسی کنید ، تدبر ، پیشنهاد ، اندیشه و تحقیق  درس ۴ ( پنجره ای به روشنایی) دینی دهم انسانی

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۳ درس چهارم دینی دهم

۱ــ آیا گروهی که راه بیتوجهی و غفلت از مرگ را پیش میگیرند، شیوه ٔ درستی را انتخاب کردهاند؟ چرا؟
پاسخ: خیر زیرا با برسی این پرسش آن ها بیشتر متوجه میشوند که نباید از آنچه واقعی است و حتماً اتفاق خواهد افتاد، فرار کرد. چون فرار از آن معنا ندارد، فرار از مرگ، در اصل به سوی آن رفتن میباشد. این غفلت و فراموشی آنها از مرگ، اصل مطلب که همان حقیقت مرگ است را تغییر نخواهد داد و در وقت مواجه با مرگ باعث میشود که زیان ببیند. آن هم یک زیان دایمی که قابل جبران نیست.

۲ــ با دقت در جریانات و اتفاقات پیرامون خود، برخی از اعمال و رفتارهایی که ناشی از فراموشی و غفلت از آخرت است را بیان کنید.
پاسخ: ۱-توجه به امور دنیوی مانند کسب ثروت، مقام و شهرت به هر وسیله‌ ای که امکان داشته باشد.
۲- توجّه به مشکلات و گرفتاری های دنیوی که زود گذر هستند.
۳- عدم آگاهی نسبت به هدف خلقت و توجّه به اهداف مادّی که باید در دنیا محقق شود.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۴۵ درس چهارم دینی دهم

۱ــ چرا برخی از افراد با اینکه میگویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونهای عمل میکنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟
پاسخ: این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار میدهند و از یاد آخرت غافل میشوند و از اینرو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد

۲ــ آیا توجه به آخرت، لزوما بیتوجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟ 
پاسخ: خیر ؛ دنیا مزرعه آخرت است . افرادی که به معاد معتقدند دارای شور و نشاط بیشتری در زندگی هستند دارای انرژی فوق العاده هستند و از کار  خود لذت میبرند

۳ــ چرا منکرین معاد، مرگ را باعث نابودی آدمی میدانند؟ شما چه پاسخی به آنها میدهید؟
پاسخ: ۳. آنها زندگی انسان را مربوط به بعد جسمی و مادی می دانند و از بعد روحی انسان که حقیقت وجود انسان هست غافلند

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس چهارم ۴ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس سوم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.