جواب درس پنجم ۵ دینی دهم انسانی

جواب درس پنجم ۵ دینی دهم انسانی

گام به گام درس پنجم دین و زندگی دهم

جواب درس پنجم ۵ دینی دهم انسانی

جواب درس پنجم ۵ دینی دهم انسانی :

درس پنجم :: آینده روشن

درس پنجم دینی دهم انسانی – جواب صفحه ۵۰ , ۵۲ , ۵۳ , ۵۶ و ۵۸ فعالیت کلاسی ، برسی کنید ، تدبر ، پیشنهاد ، اندیشه و تحقیق  درس ۵ ( آینده روشن) دینی دهم انسانی

جواب صفحه ۵۰ درس پنجم دینی دهم

به راستی پیامبران الهی، با چه دلایلی امکان معاد را اثبات میکردند؟
پاسخ:
۱- پیدایش نخستین انسان
۲-بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان
۳-اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت

با چه استدلال هایی ضرورت معاد را تبیین مینمودند؟
جواب: 
۱- معاد لازمه حکمت الهی
۲- معاد لازمه عدل الهی

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۲ درس پنجم دینی دهم

برخی از افرادی که پایبندی چندانی به رعایت احکام دین ندارند، میگویند: «ما به وجود این مجازات هایی که گفته میشود در قیامت و جهنم هست، اعتقادی نداریم.»
شما به اینگونه افراد چه پاسخی می دهید؟
پاسخ: دلایل قران برای اثبات معاد
۱- دلایل امکان معاد
۲- دلایل ضرورت معاد 

جواب تدبر صفحه ۵۳ درس پنجم دینی دهم

خداوند در آیات سوم و چهارم قیامت، خطاب به کسانی که به انکار معاد میپردازند، میگوید:
« نه تنها استخوآنهای آنها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سر انگشتان آنها را نیز همانگونه که ً بوده، مجددا خلق میکنیم.»
به نظر شما چرا خداوند در این آیات برای اثبات قدرت الهی به خلق سر  انگشتان اشاره میکند؟
پاسخ: با توجه به اینکه سر انگشتان انسآنها باهم متفاوت است بیانگر قدرت نامحدود خداوند است که دوباره سر انگشتان انسآنها را در قیامت جمع میکند

جواب تدبر صفحه ۵۶ درس پنجم دینی دهم

با اندیشه در ترجمه آیات زیر برخی دیگر از دلایل انکار معاد را بیان کنید.

🟧 آنان (دوزخیان) پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار میکردند و میگفتند: »هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!«

🟧 وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همآنها که روز جزا را انکار میکنند. تنها کسی آن را انکار میکند که متجاوز و گناهکار است.

🟧 (انسان در وجود معاد شک ندارد) بلکه علت انکارش این است که او میخواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.
پاسخ: ۱- غرور و تکبر به دلیل نعمت های فراوان (غفلت از یاد خدا و انجام گناه)
۲-تجاوز و گناه
۳-تکرار و اصرار بر انجام گناه بدون ترس از قیامت

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۵۸ درس پنجم دینی دهم

۱ــ تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند، ذکر کنید.
  کارهای نیک:
شهادت در راه خدا. کمک کردن به نیازمندان. ساختن مدرسه.
گناهان: ترویج اندیشه های انحرافی. ظلم کردن به افراد. قتل چندین نفر…

۲ــ اگر در بحث وجود معاد، دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید، آیا آن را میپذیرفتید؟ به چه دلیل؟
پاسخ:بله، زیرا همان طور که در کتاب اشاره شده است همانگونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند میتواند بار دیگر نیز اورا زنده کند.

۳ــ رابطه میان »آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان« و »ضرورت وجود معاد« را توضیح دهید.
خداوند با افرینش استعداد ها و سرمایه های مختلف در وجود انسان میخواهد او را ب ضرورت معاد اگاه کند تا انسان بتواند با استفاده از این استعداد ها و سرمایه ها ب باور معاد برسد

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس پنجم ۵ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۶ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس چهارم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.