جواب فعالیت های درس ۱۱ دینی دهم

جواب فعالیت های درس ۱۱ دینی دهم

گام به گام درس یازدهم دین و زندگی دهم

جواب فعالیت های درس ۱۱ دینی دهم

گام به گام درس یازدهم دین و زندگی دهم

گام به گام دینی دهم/ جواب فعالیت کلاسی ، تدبر ، سوالات جدول ، برسی کنید ، پیشنهاد و اندیشه و تحقیق صفحه  ۱۴۱  درس یازدهم (فضیلت آراستگی) دین و زندگی رشته تجربی و ریاضی کلاس دهم / درس یازدهم :: فضیلت آراستگی

جواب بررسی صفحه ۱۴۱ درس یازدهم دینی دهم

با توجه به شکل پوشش‌های موجود در جامعه برای پسران و دختران، بگویید که کدامیک از آنها عفت افراد را بیشتر تضمین می‌کند؟ چرا؟
پاسخ: پوششی که در آن تمام بدن به جز گردی صورت و دست‌ها تا مچ از نامحرم رعایت شده باشد و همچنین چسبان و تحریک کننده نباشد. در پوشش باید فرهنگ جامعه مورد توجه قرار گیرد.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۴۱ درس یازدهم دینی دهم

۱- چه تفاوتی میان آراستگی و خودنمایی ظاهری است؟
پاسخ: آراستگی مرتب کردن وضع ظاهری و باطنی خود است اما خودنمایی این است که فرد به دلیل حقارتی که در خود احساس میکند در آراستگی زیاده روی و افراد کند تا نظر دیگران را جلب کند

۲- چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتری برخوردار است؟
پاسخ: چون خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است. زن مظهر جمال و زیبایی است؛ این زیبایی هم درونی هم ظاهری است و برای حفظ همین نعمت است که خداوند احکام ویژه‌ای را برای زن قرار داده است تا گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهلان دور بماند و روح بلندش تحقیر نشود.

جواب پیشنهاد صفحه ۱۴۱ درس یازدهم دینی دهم

۱- پیرامون ما افرادی هستند که با استفاده از خلاقیت‌های خود تحسین دیگران را برانگیخته‌اند و در زمینه‌های گوناگون هنری، ورزشی، علمی، اجتماعی و اخلاقی به فردی مؤثر در جامعه تبدیل ‌اند. آنچه درباره‌ی عوامل این موفقیت می‌دانید، بیان کنید.
پاسخ: عوامل موفقیت: ۱- هدفمندی ۲- اعتماد به نفس ۳- عزم و اراده بر هدف ۴- مشورت با افراد موفق ۵- یاد خدا و خداباوری ۶- دوری از گناه ۷- دوری از تظاهر ۸- زندگی در محیط مطلوب ۹- تحسین خویشتن

۲- با خود بیندیشید و ببینید که تا چه اندازه کوشش کرده‌اید آراستگی همراه با عفاف داشته باشید. آیا موانع درونی در مقابل این کوشش وجود داشته است؟ آنها را برای خود مشخص کنید و برای برداشتن آن موانع، راه حل مناسب تنظیم نمایید.
پاسخ: یک مسلمان باید جهت پیروی از دستورات دین اسلام که دین تعادل است سعی و کوشش کند و اگر چنین باشد در تمام قسمت‌های زندگی که آراستگی هم جزئی از آن است از مرز تعادل خارج نمی‌شود تا به افراط و تفریط منجر شود. باید به‌عنوان یک مسلمان آراستگی خود را مرز تعادل حفظ کرده و اندام خود را وسیله‌ای برای سوء استفاده دیگران قرار ندهیم و با استعانت از ائمه و معصومین سعی کنیم از تعادل خارج نشویم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.