جواب درس یازدهم ۱۱ دینی دهم انسانی

جواب درس یازدهم ۱۱ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

جواب درس یازدهم ۱۱ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

گام به گام دینی دهم انسانی /

درس یازدهم : دوستی با خدا

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۸ دینی دهم انسانی

پیامبر اکرم : هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور میشود.
با توجه به حدیث بالا بگویید چرا در روز قیامت انسان با همآنهایی که در دنیا آنها را محبوب خود
قرار داده است، همراه و همنشین میشود و به سرانجام همآنها دچار خواهد شد؟
پاسخ:
زیرا هرکس قلب خود را جایگاه چیزی قرار دهد زندگی اش رنگ و بوی ان را میگیرد و همنشین او میشود.

جواب تفکر در احادیث صفحه ۱۲۰ دینی دهم انسانی

اگر ما کسی را دوست داشته باشیم، تلاش میکنیم هر آنچه را او دوست دارد انجام دهیم تا خود را به او نشان دهیم و خود را بیشتر به او نزدیک کنیم. با توجه به احادیث زیر بگویید برای اینکه رابطه دوستی خود را با خود را با خدا بیشتر کنیم چه کارهایی را باید انجام دهیم
خداوند بنده گناهکار توبه کننده را دوست دارد.
خداوند، انسان با حیاى  بردبار باعفتى را که پاکدامنى مى ورزد، دوست دارد.
خداوند، رسیدگی به دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد.
خداوند، کسی که جوانیاش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد.
خداوند، زیبایى و آراستگى را دوست دارد
پاسخ: ۱- توبه از گناهان ۲-حیا و بردباری و عفت ۳-پاکدامنی ۴- اطاعت از خداوند به خصوص در جوانی ۵- داشتن  زیبای و اراستگی ظاهری و باطنی

جواب بررسی صفحه ۱۲۲ دینی دهم انسانی

با بررسی دنیای امروز، بزرگترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسآنها را معرفی کنید ٔستم دیدگان جهان بتوانند انجام دهند، پیشنهاد و سپس راههای مؤثر برای مقابله با آنان را که همه دهید.
پاسخ:  آمریکا و اسرائیل و قدرت های زورگو
راه مقابله: شناخت ماهیت این قدرتها و قیام علیه آنها

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۲۴ دینی دهم انسانی

١ــ برخی افراد، مخالف دستورات خداوند مانند نماز نیستند اما با بهانه های مختلف، از انجام آن شانه خالی میکنند، آیا این افراد میتوانند ادعا کنند که ما خدا را دوست داریم؟ چرا؟
پاسخ:
خیر- زیرا لازمه دوست داشتن خداوند عمل به دستوراتش است که توسط پیامبران ارسال شده

۲ــ برای تقویت بیزاری از باطل و بیتفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه میتوان کرد؟
پاسخ:
شناخت و بررسی دقیق مصادیق و نمونه های باطل-بررسی تاریخ گذشته و عبرت گرفتن از  سرگذشت پیشینیان

۳ــ چگونه میتوان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم؟
پاسخ:
برای محبت به خدا علاقه قلبی کافی نیست بلکه نخستین  نشانه ان اطاعت و پیروی از خدا و فرستادگانش است که اگر محبت با خداوند صادقانه باشد از فرمان های او نیز پیروی کنیم

۴ــ فردی میگوید: »اساس دین بر محبت است؛ بنابراین دل مسلمآنان نباید جایگاه کینه و نفرت  از کسی باشد«؛ شما با او موافقید یا خیر؟ چرا؟
پاسخ:
خیر- نسبت به مومنان نباید کینه و دشمنی داشت اما نسبت به کفار و دشمنان خدا بیزاری شرط دین داری و لازمه ی دوست داشتن خداوند است.

جواب پیشنهاد صفحه ۱۲۴ درس نهم

۱- در زندگی پیامبران و امامان و مجاهدان راه خدا تحقیق کنید و نمونه‌هایی از اشتیاق آنها به حق و مبارزه‌شان با زشتی و باطل را نشان دهید. 
پاسخ: ۱- مبارزه‌ی پیامبر (ص) علیه حکومت قریش در مکّه
۲-قیام امام حسین (ع) علیه حکومت یزید
۳-قیام حضرت ابراهیم (ع) بر حکومت نمرود
۴-قیام حضرت موسی (ع) بر حکومت نمرود
۵- مبارزه‌ی حضرت علی (ع) علیه معاویه.

۲- امام خمینی که از پیروان راستین پیامبر اکرم (ص) بود، زندگی خود را در مبارزه با ستم و باطل گذراند. آیا می‌توانید نمونه‌هایی از این مبارزه‌ها را بیان کنید؟ 
پاسخ: مخالفت با لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در رژیم طاغوت، اعتراض و مخالفت با لایحه‌ی کاپیتولاسیون، سخنرانی علیه شاه و یکسان دانستن او با یزید، مبارزه با رژیم صهیونیستی اسرائیل، آمریکا و انگلیس.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس یازدهم ۱۱ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۲ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس دهم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.