جواب فعالیت های درس ۲ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت های درس ۲ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت های درس ۲ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

گام به گام انسان و محیط زیست یازدهم / درس دوم: خاک، بستر زندگی ؛ جواب فعالیت های صفحه ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ از درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۲۲ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

۱ -این خبرها چه پیامی دارند؟
پاسخ: -پیامدهای خطرناک استفاده از کود های شیمیایی آلودگی خاک ها مهار بیماری ها با ارتقای ایمنی غذایی اهمیت استفاده از کود های زیستی

۲ -اهمیت این خبرها در چیست؟
پاسخ: -با این خبرها متوجه شدیم که کود های شیمیایی که در تولید محصولات کشاورزی در کشور استفاده می شود سلامت مردم را به خطر انداخته است و همچنین باید مراقب باشیم خاک ها آلوده نشوند زیرا با آلودگی خاک سلامت همه ما به خطر می افتد.
-و همچنین می توانیم با ارتقای ایمنی غذایی بسیاری از بیماری ها را مهار کنیم و یا استفاده از کودهای زیستی می توانیم سلامت غذایی مردم و به دنبال آن سلامت مردم را تامین کنیم و …

۳-کدام خبر جنبه مثبت و کدام خبر جنبه منفی دارد؟
پاسخ: جنبه مثبت: استفاده از کودهای زیستی در تأمین سلامت غذایی استفاده از کودهای زیستی چندسالی است که در کشور ما رونق پیدا کرده است و کشاورزان با کسب آگاهی از فواید این کود آن را جایگزین کودهای مضر میکنند.
جنبه منفی: نبرد پنهان سموم شیمیایی با سلامت مردم! متأسفانه در کشاورزی ما، سموم به صورت بسیار غیر مسئولانه در حال استفاده شدن است. باقی ماندە سموم در گیاهان و محصولات کشاورزی میماند و در نهایت در سفره غذایی مردم جای میگیرد

۴ــ پیام مشترک همه آنها چیست؟
پاسخ: آلودگی خاک ها و عدم استفاده از سموم شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی و استفاده از کودهای زیستی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۲۴ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

۱ -درباره نوع خاک و میزان آب مورد نیاز یکی از گیاهان محل زندگی خود اطالعات جمع آوری کنید و به کلاس ارائه دهید.
پاسخ: یکی از گیاهان غرب کشور ایران که به خاطر زیبایی و خواص دارویی آن شناخته شده است، گیاه آویشن است. برای رشد بهتر آویشن، خاکی با pH بین ۶ تا ۸ و بافت خاک لومی، شنی و خاک رسی مناسب است. همچنین، آویشن به آب کمی نیاز دارد و می‌تواند در شرایط خشکی رشد کند. به طور کلی، آویشن به خاطر تحمل بالای خود در برابر خشکی و شوری، به عنوان یک گیاه مقاوم به شمار می‌رود.

۲ -اگر به طور متوسط هر انسان در شبانه روز یک کیلوگرم غذا بخورد محاسبه کنید در یک هفته و یا یک ماه، ۷میلیارد جمعیت جهان چه مقدار غذا مصرف می کنند و این مقدار از کجا تأمین می شود؟
پاسخ: دریک هفته ۷ کیلوگرم هر نفر غذا مصرف می کند و وقتی بر ۷ میلیارد ضرب می کنیم عدد ۴۹ میلیون تن به دست می آید در یک ماه هرنفر۳۰ کیلوگرم غذا مصرف می کند و وقتی بر ۷ میلیارد ضرب می کنیم پاسخ می شود ۲۱۰ میلیون تن به دست می آید. این مقدار غذا از طریق توسعه بی رویه زمین های کشاورزی و مصرف زیاد آب و تحمیل فشار زیاد بر منابع طبیعی کره زمین به دست می آید. در واقع با افزایش جمعیت تخریب منابع طبیعی زمین بیشتر می شود بنابراین کاهش رشد جمعیت به نفع جمعیت فعلی زمین خواهد بود و…

جواب فعالیت ۳ صفحه ۲۵ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

اطلاعات جمع آوری کنید
با جمع آوری اطلاعات جدول زیر را کامل کنید.
پاسخ:

عوامل نامناسب شدن خاک دلیل/ دلایل
چرای بیرویه به پوشش گیاهی آسیب می رساند و موجب فرسایش خاک میشود. حرکت زیاد دام در مرتع، باعث فشرده شدن خاک و کم شدن قابلیت نفوذ آب در آن میشود. به علت فشرده شدن خاک، ریشە گیاهان به مقدار کمتری در خاک نفوذ میکند و رشد گیاهان کم میشود.
ساخت و ساز حجم زیادی از خاک در زیر ساخت و سازهای بشر قرار گرفته و بی
استفاده می ماند و…
آتش سوزی جنگل با آتش سوزی جنگل فرسایش خاک شدید ترشده و حجم زیادی از خاک شسته شده و از دسترس خارج می شود و…
استفادە بی رویه از سموم شیمیایی و حشره کش ها استفاده زیاد از سموم شیمیایی در زمین های کشاورزی موجب آلودگی شدید خاک و منابع آب می شود و…

جواب فعالیت ۴ صفحه ۲۶ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

فکر کنید
۱ـ آیا تا به حال دربارە سهم خود در آلودگی خاک فکر کرده اید؟
پاسخ: بله من همیشه درمورد سهم خود در آلودگی خاک فکر می کنم و یا اقداماتی که انجام می دهم سعی می کنم نقش کمتری در آلودگی خاک و دیگر منابع داشته باشم و….

۲ــ نقش شما در جلوگیری از آلوده کردن خاک چیست؟
پاسخ: راه های کاهش آلودگی ناشی از مواد سمی را می توان با عدم یا کاهش کاربرد آن ها در خاک ، مدیریت صحیح خاک و گیاه در جهت ممانعت از گردش بیشتر آن ها و کاهش آلودگی هوا هم چنین شخم زدن زمان پایداری سموم را در خاک می توان کاهش داد در شرایطی که کود حیوانی لازم در دسترس نباشد، از کاه به عنوان مواد آلی استفاده شود آنگاه با افزودن کود شیمیایی مناسب یک کود کامل از آن ها به وجود آورد که در آن هم ماده آلی وجود دارد هم ماده معدنی و….

جواب فعالیت ۵ صفحه ۲۶ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

مقایسه کنید
استاندارد کیفیت خاک ایران را در سامانە سازمان حفاظت محیط زیست مطالعه کنید. کدام عناصر بیشترین و کمترین مقدار استاندارد را بر اساس نوع کاربری دارند؟
پاسخ: 
استاندارد کیفیت خاک ایران در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست به شکل جدولی در دسترس است. بر اساس این جدول، بیشترین مقدار استاندارد برای عناصر سرب، کادمیوم، مس، روی و نیترات در خاک‌های کشاورزی و باغی است. در حالی که بیشترین مقدار استاندارد برای عناصر فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در خاک‌های مزارع چغندرقند و گندم است.
در مورد کمترین مقدار استاندارد، باید گفت که برای هر عنصر و نوع کاربری خاک، مقدار حداقل استاندارد متفاوت است. به طور کلی، برای برخی عناصر مانند فسفر و پتاسیم، مقدار حداقل استاندارد در خاک‌های کشاورزی و باغی بیشتر است، در حالی که برای برخی عناصر مانند سرب و کادمیوم، مقدار حداقل استاندارد در خاک‌های شهری و صنعتی بیشتر است.

جواب فعالیت ۶ صفحه ۲۹ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

گفت و گو کنید
۱ــ چه عواملی در مزرعه بر امنیت و ایمنی مواد غذایی اثر می گذارند؟
پاسخ: امنیت و ایمنی مواد غذایی در مزرعه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. برخی از این عوامل عبارتند از
– استفاده از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی: استفاده نادرست از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی می‌تواند باعث آلودگی محصولات و افزایش خطرات برای سلامتی مصرف‌کنندگان شود.
– آب و هوا: شرایط آب و هوایی می‌تواند باعث رشد باکتری‌ها و ویروس‌ها در محصولات شود و در نتیجه باعث بروز بیماری‌هایی مانند سالمونلا و اشریشیا کلی شود.
– مدیریت مزرعه: مدیریت نامناسب مزرعه می‌تواند باعث آلودگی محصولات شود. برای مثال، عدم رعایت بهداشت در زمان برداشت و بسته‌بندی محصولات می‌تواند باعث آلودگی آنها شود.
– حمل و نقل: حمل و نقل نامناسب محصولات می‌تواند باعث آلودگی آنها شود.
– ذخیره سازی: ذخیره سازی نامناسب محصولات می‌تواند باعث آلودگی آنها شود. برای مثال، ذخیره سازی محصولات در شرایط نامناسب می‌تواند باعث رشد باکتری‌ها و ویروس‌ها شود.
– استفاده از تجهیزات نامناسب

۲ــ در منزل شما برای امنیت و ایمنی غذایی که مصرف می کنید، چه کارهایی انجام می شود ؟
پاسخ:
پنج کلید برای دستیابی به غذای سالم تر و ایمن تر .
۱-همیشه نظافت را رعایت نمایید .
۲-غذاهای خام را از پخته جدا کنید .
۳-غذاها را خوب بپزید.
۴-غذاها را در دمای مناسب و سالم نگهداری کنید.
۵- همیشه از آب سالم و مواد خام سالم برای تهیه غذا استفاده نمایید.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۲۹ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

اگر متخصص ژنتیک باشید، انگیزە شما برای تولید محصول تراژن چیست؟ چه اصول اخلاقی، دینی و علمی را رعایت می کنید؟
پاسخ:
تراژنزایی یا تراریخت (به انگلیسی Transgenesis): به فرآیند تزریق یک ژن خاص exogenous geneتراژن به انگلیسی Transgene خوانده می شود—به جانداvان زنده، گفته می شود، به طوری که جاندار ویژگی جدیدی پیدا کند و آن را به فرزندانش منتقل کند. در فناوری تولید جانداران تراریخت، یک یا چند ژن به ژنوم طبیعی جاندار اضافه یا از آن حذف میشود. درصورتی که ژنی از جاندار حذف شود، به جاندار حاصل فروریخته یا out Knock گفته میشود. جانداران تراریخت و فروریخت کاربردهای زیادی در پزشکی و زیست فناوری دارند. امروزه بسیاری از پروتئین های دارویی مانند انسولین، فاکتور انعقاد خون، هورمونهای رشد و … از طریق این فناوری تولید میشود. با استفاده از فناوری تراریخت گیاهانی تولید شدهاند که ارزش غذایی بیشتری دارند یا مقاوم به یک سری از آفت ها هستند.
جانورانی که زیر تابش پرتو فرابنفش نور تولید میکنند، باکتریهای موسوم به «کاندوم های زنده» که جلوی تکثیر ویروس اچآیوی را میگیرند، خوک های مولد پروتئین اسفناج و بزهای تولیدکننده تار عنکبوت همگی از جانداران تراریخت هستند. با این عمل همچنین میتوان گیاهان تراریخته به وجود آورد که نیاز به آبیاری و زه کشی کمتر داشته باشند یا در راستای علم زیست شناسی کرد.

جواب فعالیت ۸ صفحه ۳۰ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

گفت و گو کنید
شما چه راهکارهای دیگری برای تولید محصول غذایی سالم در مزرعه پیشنهاد می کنید؟
پاسخ:
برای تولید محصولات غذایی سالم در مزرعه، می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:

استفاده از کودهای آلی: استفاده از کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی می‌تواند باعث افزایش کیفیت محصولات و حفظ محیط زیست شود.
استفاده از روش‌های کشت بدون خاک: استفاده از روش‌های کشت بدون خاک مانند هیدروپونیک می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب و کود شود.
استفاده از محصولات مقاوم به شرایط آلودگی: استفاده از محصولات مقاوم به شرایط آلودگی می‌تواند باعث افزایش مقاومت محصولات در برابر بیماری‌ها و آفات شود.
استفاده از روش‌های آبیاری قطره‌ای: استفاده از روش‌های آبیاری قطره‌ای می‌تواند باعث کاهش مصرف آب و کاهش آلودگی خاک شود.
استفاده از روش‌های کشت مخلوط: استفاده از روش‌های کشت مخلوط می‌تواند باعث افزایش تنوع محصولات و کاهش خطر بروز بیماری‌ها و آفات شود.
استفاده از روش‌های کشت تراکم بالا: استفاده از روش‌های کشت تراکم بالا می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب و کود شود.
استفاده از روش‌های کشت بدون خاکریزی: استفاده از روش‌های کشت بدون خاکریزی می‌تواند باعث کاهش آلودگی خاک و حفظ محیط زیست شود.
استفاده از روش‌های کشت بدون زیرکشت: استفاده از روش‌های کشت بدون زیرکشت می‌تواند باعث کاهش مصرف آب و کود و حفظ محیط زیست شود.

جواب فعالیت ۹ صفحه ۳۱ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت ۹ صفحه ۳۱ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهمبا توجه به آنچه در تصویر بالا مشاهده میکنید (مشخصات، نقش و اهمیت خاک)، درباره چشمانداز مثبت و منفی هر تصویر و اهمیت حفاظت از خاک در گروه با دوستان خود گفت و گو کنید و نتیجه آن را در جدول زیر ثبت کنید.
پاسخ:

تصویر چشم انداز مثبت چشم انداز منفی
۱ـ میراث فرهنگی حفظ خاک بهعنوان میراث فرهنگی، توسعە اکوتوریسم و بهره وری اقتصاد تخریب خاک، از دست دادن استعداد اکوتوریسم طبیعی و کاهش بهبود اقتصاد
۲ـ جایگاه ساخت و ساز انسان ایجاد رفاه نسبی برای مردم فزایش تراکم جمعیت و افزایش
آلودگی های زیست محیطی و ایجاد مشکلات اجتماعی و…
۳ـ زیستگاه موجودات ایجاد تعادل در محیط شکار بی رویه جانوران و انقراض نسل جانوران وحشی و…
۴ـ تعدیل آب و هوا کاشتن درخت و ایجاد فضای سبز قطع درختان و از بین بردن مراتع 
۵ ـ تصفیە آب و پاکسازی آلودگی خاک ه وجود آمدن محیطی سالم با
آلودگی کم
الودگی آب و خاک با توسعه بی رویه کشاورزی و افزایش بی رویه جمعیت و توسعه شهرها و روستاها و..
۶ـ تهیە غذا، سوخت و لباس تامین نیازهای انسان نابودی منابع طبیعی مانند جنگل ها و منابع آب و…

جواب چه باید کرد صفحه ۳۲ درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

من چه کار کنم؟

در خانه ما غذا به اندازه مصرف پخته شود.
در طول روز، زباله کمتری تولید کنیم.
کاشتن گیاهان و درختان در محیط زندگی
پاسخ:
-سعی می کنم از خرید کالاهای غیر ضروری و لوکس اجتناب کنم.
-غذاهایی میل می کنم که میزان زباله آن بعد از مصرف بسیار کم باشد.
-سعی می کنم از مصرف بی رویه پلاستیک و ظروف یکبار مصرف خودداری کنم با طبیعت مهربان هستم و در زندگی سعی می کنم به محیط فشار کمتری وارد کنم

از مسئولان چه انتظاراتی دارم؟

تولید غذاهای با کیفیت بدون پسماند.
جلوگیری از ورود فاضلاب صنعتی تصفیه نشده به زمینهای کشاورزی.
ممانعت از استفاده بی رویه کودهای شیمیایی در زمینهای کشاورزی.
تضمین سلامت خاک با کاهش استفاده از سموم مختلف در بخش کشاورزی
پاسخ:
-مسئولین وظیفه دارند برای تامین سلامت مردم تلاش کنند و به مردم نیز پاسخگو باشند.
-مسئولین باید از ورود بعضی از محصولات کشاورزی ناسالم مانند بعضی از انواع برنج های هندی و پاکستانی به کشور جلوگیری کنند تا جان مردم به خطر نیفتند.
-مسئولین باید در تولید محصولات غذایی در کشور نظارت کامل داشته باشند. وجود محصولات غذایی سالم حق مردم است ولی متاسفانه امروزه بعضی از محصولات غذایی تولیدی در کشور ناسالم اند و موجب افزایش بیماری های سرطانی در کشور شده است. امروزه شیر سالم و یا گوشت مرغ سالم و…بسیار کم است
-جلوگیری از مصرف بی رویه سم ها و آفت کش های گیاهی در تولید محصولات کشاورزی و…
-دولت باید سعی کند از افزایش تولید و مصرف ظروف یک بار مصرف جلوگیری کند و..

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های درس ۲ انسان و محیط زیست یازدهم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۳ انسان و محیط زیست و برای بخش قبلی از جواب درس اول انسان و محیط زیست استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.