جواب فعالیت های درس ۳ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت های درس ۳ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت های درس ۳ انسان و محیط زیست یازدهم

جواب درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

گام به گام انسان و محیط زیست یازدهم / درس سوم: هوا، نفس زندگی ؛ جواب فعالیت های صفحه ۳۴ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۲ ، ۴۶ از درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت۱ صفحه ۳۴ درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

گفت و گو کنید:

به نظر شما کدام خبر بیشتر جلب توجه میکند؟
پاسخ:
این خبر برای من جالب بود که تهرانی های عزیز از۶۱۰۹روز تنها ۲۴۰روزهوای پاک داشته اند .یعنی مردم عزیز تهران تقریبا هوای پاک ندارند .واقعا خبر وحشتناکی است. مردم تهران چگونه زنده اند

کدام خبر جنبه مثبت و کدام خبر جنبه منفی دارد؟
پاسخ: به نظرم این اخبار جنبه مثبت ندارند و همگی منفی اند .البته تشکیل نشست اضطراری کمی مثبت به نظر می رسد ولی می دانیم از این دست نشست ها با هزینه های بسیار زیاد در کشور برگزار می شود ولی تا حالا راهکار مناسب و عملی ارائه نشده است .برگزاری همایش ها و نشست ها سودی ندارد و فقط بودجه مملکت را می بلعد

پیام مشترک همه آنها چیست؟
پاسخ: پیام مشترک همه آن ها این است که سلامت مردم ایران با آلودگی های زیست محیطی به خطر افتاده است .تمام کشور و تمامی مردم ایران در آینده با افزایش شدید ریزگرد ها و دیگر منابع آلاینده هوا مواجه می شوند و اگر چاره ای اندیشیده نشود زندگی در این سرزمین بسیار سخت می شود و دلیل این مشکلات این است که تمامی منابع آبی کشور را (رودها، تالاب ها، دریاچه ها و آب های زیرزمینی) را نابود کرده ایم و تا این منابع آبی احیا نشوند ریز گردها در کشور افزایش یافته و تمام کشور را فرا می گیرد

اگر شما مسئول باشید برای رفع این مشکلات چه راهکارهایی پیشنهاد میدهید؟
پاسخ:

-احیای همه تالاب ها و دریاچه ها و رودهای کشور
-جلوگیری از احداث سد در کشور و توسعه سدهای زیرزمینی
-توقف انتقال آب در کشور
– استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در مدیریت کشور به دور از هرگونه سهمیه بندی
– سرمایه گذاری در تولید و یا واردات خودروهای برقی
-کشور گسترش وسایل نقلیه عمومی
-مدیریت تولید خودرو در کشور
-انتقال صنایع سنگین مانند فولاد از نواحی داخلی کشور به نواحی ساحلی جنوب
-تعطیل کردن نیروگاه های هسته ای در کشور زیرا این نیروگاه ها آلودگی زیادی تولید می کنند

جواب فعالیت ۲ صفحه ۳۷ درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

۱ــ هنگام شروع بارندگی، یک سطل تمیز را زیر باران قرار دهید تا آب درون آن جمع شود.
۲ــ مقداری از آب درون سطل را از کاغذ صافی عبور دهید.
۳ــ صافی را مقابل نور خورشید، خشک کنید. سپس آن را با صافی تمیز دیگری مقایسه کنید.
۴ــ علت سیاه شدن صافی چیست؟
پاسخ:
یکی از دلایل می تواند آلاینده های موجود در هوا می باشد و…

جواب فعالیت ۳ صفحه ۳۷ درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

برای کاهش آلودگی هوای محیط زندگی خود، چه راهکارهایی پیشنهاد میدهید؟
دربارە وضعیت آلودگی هوا در محیط زندگی خود اطلاعاتی جمع آوری و در کلاس با هم گفتوگو کنید.
پاسخ: 
برای کاهش آلودگی هوای محیط زندگی خود میتوانیم از موارد زیر استفاده کنیم :
استفاده از حمل و نقل عمومی
استفاده از خودروهای کم مصرف
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
کاهش مصرف انرژی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۳۸ درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

شکل زیر آلاینده های هوا را نشان میدهد، محل نقطه چین ها را کامل کنید.
عوامل طبیعی:
۱- گرد و غبار
۲- آتش سوزی طبیعی جنگل ها
۳- گرمایش زمین
عوامل انسانی:
۱- مواد رادیو اکتیو
۲- استفاده سوخت فسیلی
۳- صنایع و کارخانه ها

جواب فعالیت ۵ صفحه ۳۸ درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

ــ احتمال وقوع وارونگی دما را در دو منطقە زیر با هم مقایسه کنید:
الف) شهری صنعتی و پرجمعیت ب) روستایی کویری
پاسخ:  
در منطقه شهری صنعتی و پرجمعیت، به دلیل وجود صنایع و کارخانه‌ها، تراکم جمعیت و استفاده از خودروها، احتمال وقوع وارونگی دما بیشتر است.
همچنین، در منطقه روستایی ، شرایط آب و هوایی متفاوت با منطقه شهری صنعتی و پرجمعیت است و این می‌تواند باعث کاهش احتمال وقوع وارونگی دما در این منطقه شود.

ــ وارونگی دما، چه تأثیری بر آلودگی هوا دارد؟ توضیح دهید.
پاسخ:
آلاینده های هوا وارد هوا شده درسطح زمین باقی می مانند و از شهر خارج نمی شوند و موحب افزایش شدید آلودگی هوا می شود

جواب فعالیت ۶ صفحه ۳۹ درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

در محل سکونت شما، با توجه به تابلوی شاخص آلودگی هوا کدام آلاینده های هوا بیشتر وجود دارد؟ دربارە آنها اطلاعات جمع آوری کنید و در کلاس بحث کنید
پاسخ:
-احیای رودها بطوری که اجازه می دهم رودها به جایی بریزند که قبال به آنجا وارد می شدند. رود باید به دریا و دریاچه و باتالق و تالاب بریزد .اگر جلوی رودها را با سد سازی غیرمنطقی بگیریم کشور را به نابودی می کشانیم. رودها شریان های حیاتی کشورند.
-باید برنامه ریزی های ما منطبق با شرایط طبیعی کشور باشد نه این که برنامه ریزی ها طوری تدوین شود که شرایط طبیعی کشور را به آنچه که ما می خواهیم تغییر دهیم. برای نجات کشور و جلوگیری از ریزگردها باید حوضه ای آبی کشور حفظ شوند و باید قبول کنیم ما دریک منطقه خشک قرار داریم و توسعه بعضی از فعالیت ها مانند صنایع فولاد و توسعه بی رویه باغداری فقط منابع آب ،خاک و هوای کشور را نابود می کند.
– استفاده از نیروهای متخصص و کار امد در مدیریت منابع طبیعی کشور
-بالا بردن اخلاق زیست محیطی در بین مردم و مسئولین از طریق آموزش.
متاسفانه مردم و مسئولین کشور در زمینه محیط زیست اطلاعات کمی دارند .من با اجرای برنامه هایی می توانم دانش مردم و مسئولین را در زمینه محیط زیست بالا ببرم. اگر مسئولین اطلاعات کافی از شرایط محیط زیست کشور داشته باشند اجرای بسیاری از طرح ها را که به محیط زیست کشور و افزایش ریزگردها منجر می شود را متوقف می کنند.
-برنامه ریزی جهت نجات منابع آب زیرزمینی کشور. منابع آب زیرزمینی کشور دچار ورشکستگی شده است و آنقدر آب از این منابع برداشت شده که در بعضی از مناطق کشور فرونشست ها و فرو چاله ها ی زیادی به وجود آمده است. بحران منابع آب زیرزمینی کشور زیاد معلوم نیست زیرا در زیرزمین پنهان است و مانند دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه ها و تالاب ها مشخص نیست ولی بحران منابع آب زیرزمینی کشور بد تر از بحران دریاچه ارومیه است و اگر با مدیریت صحیح منابع آب زیر زمینی که در واقع پس انداز آبی کشورند احیا نشوند به زودی تمام کشور به فرو چاله و فرونشست ها تبدیل شده و شهرها و روستاها و تمامی زیرساخت های کشور نابود خواهند شد. برای نجات آب های زیرزمینی کشور توسعه بی رویه صنعت و کشاورزی و باغداری و دامداری را متئقف می کنم و بسیار از محصولات مورد نیاز کشور را از خارج وارد می کنیم. ما نمی توانیم تمام نیازهای کشور را در داخل کشور تولید کنیم و اگر بخواهیم خودکفا باشیم و همه نیازهای کشور را خودمان در کشور تولید کنیم موجب نابودی منابع طبیعی کشور مانند آب و هوا و خاک شده و در این صورت کشور با مشکلات زیادی از جمله افزایش ریزگردها و فرونشست ها می شود و به دنبال آن مهاجرت مردم از روستاها به شهرها و..

جواب فعالیت ۷ صفحه ۴۰ درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

در سال گذشته با ریزگردها و برخی راه های مقابله با آنها آشنا شدید، در این باره در کلاس با یکدیگر گفتوگو کنید.
پاسخ:
باید حوضه های آبی کشور حفظ شوند و باید قبول کنیم ما دریک منطقه خشک قرار داریم و توسعه بعضی از فعالیت ها مانند صنایع فولاد و توسعه بی رویه باغداری فقط منابع آب ،خاک وهوای کشور را نابود می کند.

جواب فعالیت ۸ صفحه ۴۲ درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

ــ تابلوی رو به رو در کجا نصب میشود؟ علت نصب آن چیست؟ جواب فعالیت 8 صفحه 42 درس سوم  انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ: این تابلو معمولا در نزدیک بیمارستان ها نصب می شود.

ــ میزان آلودگی صوتی را برای ساکنان هریک از مناطق زیر با هم مقایسه کنید.
ــ الف) روستای ییلاقی ب) کنار بزرگراهی در تهران پ)شهرهای ساحلی
پاسخ:
آلودگی صوتی در کنار بزرگراه های تهران بسیار زیاد است و صدای عبور و مرور خودروها متوقف نمی شود.
در روستاهای ییلاقی و شهرهای ساحلی آلودگی صوتی کمتر از بزرگراه های تهران است ولی هجوم مردم به روستاهای ییلاقی و شهرهای ساحلی و ساخت و ساز بی رویه و ساخت ویلا آرامش گذشته را ندارند.

جواب چه باید کرد صفحه ۴۶ درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم

من چه کار کنم؟
مراجعه به موقع به مراکز مجاز معاینه فنی برای اطمینان از سلامت محیط زیستی خودرو
استفاده از دوچرخه در مسافت های کوتاه
استفاده از وسایل نقلیه عمومی
استفاده کمتر از اسپری ها، حشره کش ها و…
پیشنهاد ترک سیگار به بزرگترها
پاسخ:
۱-پیاده رفتن برای انجام بعضی از کارها
۲-استفاده کمتر از خودروی شخصی و موتورسیکلت
۳-استفاده بهینه از وسایل گرمایشی خانگی مانند بخاری گازی و…

از مسئولان چه انتظاراتی دارم؟
توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از وسایل نقلیە شخصی
استفاده از سوخت های پاک
الزام سازندگان خودروها به رعایت آخرین استانداردهای محیط زیستی
جلوگیری از سوزاندن زباله ها در فضای باز
توسعه و گسترش فضاهای سبز در مناطق شهری
پاسخ:
۱-توسعه استفاده از پیل های سوختی و خودروهای برقی
۲-توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در کشور بطوری که اگر نیروگاه های خورشیدی در کشور نصب شوند می توان حتی برق تولیدی را صادر کرد. اگر کشور ما بتواند برق تولید کند دیگر هیچ کشوری مانند امریکا نمی تواند کشور عزیز ما را تحریم کند زیرا که ایران با داشتن انرژی برق کشور قدرتمندی خواهد شد.
۳-نصب آبگرمکن های خورشیدی در روی بام خانه ها
۴-آموزش های همگانی و افزایش آگاهی مردم در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی و آلودگی کمتر هوا و…

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های درس ۳ انسان و محیط زیست یازدهم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۴ انسان و محیط زیست و برای بخش قبلی از جواب درس دوم انسان و محیط زیست استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.