جواب درس هفتم ۷ دینی دهم انسانی

جواب درس هفتم ۷ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

جواب درس هفتم ۷ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

گام به گام دینی دهم انسانی / درس هفتم :: واقعه بزرگ

جواب سوال صفحه ۷۲ دینی دهم انسانی

روزی که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش میکند. مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به نظر میرسند؛ درحالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است. و تنها نیکوکاران اند که از وحشت این روز در اماناند

اما این واقعه با چه حوادثی همراه است؟ چه مراحلی دارد؟
پاسخ:
این واقعه بزرگ در دو مرحله انجام میگیرد که در هر مرحله وقایع خاصی رخ میدهد
الف)مرحله اول قیامت :
۱- شنیدن صدایی مهیب
۲- مرگ اهل اسمان ها و زمین
۳- تغییر در ساختار اسمان ها و زمین

ب)مرحله دوم قیامت :
۱-زنده شدن همه انسآنها
۲-کنار رفتن پرده از حقایق عالم
۳-برپا شدن دادگاه عدل الهی
۴-دادن نامه اعمال
۵- حضور شاهدان و گواهان : الف) پیامبران و امامان ب) فرشتگان الهی ج) اعضای بدن

جواب تدبر صفحه ۷۶ دینی دهم انسانی

در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، شروع به سرزنش
خود کرده و آرزو میکنند که ای کاش …
🟧 … ای کاش برای این زندگی ام چیزی از پیش فرستاده بودم. سوره

🟧 … ای کاش (به دنیا) بازگردانده میشدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمیکردیم و از مؤمنان میشدیم.
🟧 … ای کاش همراه و هم مسیر با پیامبر میشدم.
🟧 ای وای، کاش فلان شخص را بهعنوان دوست خود انتخاب نمیکردم. او من را از یاد خدا بازداشت…

با توجه به آیات بال بگویید برای اینکه ما از حسرت خورندگان آن جهان نباشیم، بایستی در این دنیا چگونه زندگی کنیم؟
پاسخ:
۱- با انجام عمل صالح برای حیات اخروی خود زاد و توشه مناسب فراهم کنیم
۲- به خدا و روز حساب ایمان داشته باشیم و آیات الهی را انکار نکنیم
۳-در مسیر اطاعت از دستورات خدا و پیامبر قدم برداریم
۴-دوستانی را انتخاب کنیم ک معاشرت با آنان ما را به خداوند نزدیکتر سازد

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۷۸ دینی دهم انسانی

۱ــ شاهدان اعمال ما در قیامت چه کسانی هستند؟
پاسخ:
بر اساس آیات قران شاهدان روز قیامت عبارتند از: خداوند- پیامبران-  امامان- فرشتگان- شهدا- زمین- زمان و اعضای بدن

۲ــ برخی از وقایعی که در مرحله دوم قیامت رخ میدهد، بیان کنید.
پاسخ:
۱-زنده شدن همه انسآنها
۲-کنار رفتن پرده از حقایق عالم
۳-برپا شدن دادگاه عدل الهی
۴-دادن نامه اعمال
۵- حضور شاهدان و گواهان

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس هفتم ۷ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۸ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس ششم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.