جواب درس ۷ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۸۲ ، ۸۷ و ۹۰

جواب درس ۷ دینی دوازدهم

گام به گام درس هفتم دین و زندگی دوازدهم

جواب درس ۷ دینی دوازدهم

گام به گام درس هفتم دین و زندگی دوازدهم

گام به گام دینی دوازدهم / درس ۷ :: بازگشت

جواب بررسی صفحه ۸۲ دینی دوازدهم

🔶 با توجه به آنچه در سال‌های قبل دربارهٔ «نفس اماره» و «نفس لوامه» و «خوِد دانی» و «خوِد عالی» آموخته‌اید، به سؤال زیر پاسخ دهید:
مقصود از انقلاب علیه خود چیست؟ کدام خود، علیه دیگری انقلاب می‌کند؟

پاسخ: منظور از انقلاب علیه خود این است که خود عالی علیه خود دانی قیام کند و او را به کنار بزند. اگر انسان علیه تمایلات ناپسند خود قیام کند، خود عالی او علیه خوددانی وی انقلاب کرده است؛ یعنی نفس لوامه انسان بر نفس اماره اش غلبه کرده است

جواب بررسی صفحه ۸۷ دینی دوازدهم

🔶 برای اینکه حالت پشیمانی، به ترک گناه بینجامد، چه راه حل‌هایی را پیشنهاد می‌دهید؟
پاسخ: مواردی مانند فاصله نینداختن میان حالت پشیمانی و تصمیم گیری، دعا و طلب یاری از خداوند ایجاد امیدواری در خود، قراردادن جریمه برای خود در صورت ارتکاب مجدد گناه و… می تواند از جمله این راه حل ها باشد

جواب خودارزیابی صفحه ۸۷ دینی دوازدهم

🔶 رفتار و اخلاق خود را ارزیابی کنید و ببینید به کدام یک از حقوق خداوند و مردم کمتر توجه کرده‌اید. آنها را یادداشت کنید و برای جبران آن برنامه ریزی نمایید
پاسخ: یک جدول شبیه زیر بکشید و موارد مورد نظر خودتون رو علامت بزنید

حقوق الهی کمتر توجه کردم بیشتر توجه کردم
روزه
نماز
اطاعت و بندگی
خمس و زکات
کسب مال حرام
کم فروشی
فریب دادن دیگران
تحمت زدن

جواب پیشنهاد صفحه ۹۰ دینی دوازدهم

🔶 مناجات التائبین را در کتاب «مفاتیح‌الجنان» بخوانید و به سؤا‌ل‌های زیر پاسخ دهید:

الف) گناه چه آثاری در وجود انسان باقی می‌گذارد؟ 
پاسخ: پوشاندن لباسِ خواری و بیچارگی به تنِ انسان

ب) چه اموری است که جز خداوند دیگری توان انجام آن را ندارد؟ 
پاسخ: بخشش گناهان و پاک کردن آن ها

ج) خداوند چه راهی پیش پای گناهکار قرار داده که راه عذرآوردن را بر او بسته است؟ 
پاسخ: راه توبه کردن و جبران گذشته

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۸۲ ، ۸۷ و ۹۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۸ دینی دوازدهم و برای بخش قبلی از گام به گام درس ششم دین و زندگی دوازدهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.