جواب درس هشتم ۸ دینی دهم انسانی

جواب درس هشتم ۸ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

جواب درس هشتم ۸ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

گام به گام دینی دهم انسانی / درس هشتم: فرجام کار

جواب سوال صفحه ۸۲ دینی دهم انسانی

۱ــ زندگی نیکوکاران و گناهکاران در آخرت، چگونه است؟
پاسخ: نیکوکاران بهشتی میشوند

٢ــ چه رابطه ای میان اعمال ما و نوع پاداش و جزای آخرت، وجود دارد؟
پاسخ: قراردادی، طبیعی و تجسم عمل

جواب تدبر صفحه ۸۴ دینی دهم انسانی

با تدبر در ترجمه آیات زیر بگویید اگر ما هم بخواهیم در زمره بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم؟
🟧 امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود بخشد، برای آنها باغهایی از بهشت است…
🟧 و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمآنها و زمین است و برای متقیان آماده شده است؛ همآنها که در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از خطای مردم میگذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی میشوند، یا به خود ستم میکنند، به یاد خدا میافتند و برای گناهان خود طلب آمرزش میکنند…
🟧  و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت میکنند و آنها که به راستی ادای شهادت کنند و آنها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغهای بهشتی گرامی داشته می شوند.
پاسخ:
راستگویی- کنترل خشم- طلب آمرزش- انفاق- نماز خواندن- امانتداری- وفای به عهد

جواب تدبر صفحه ۸۶ و ۸۷ دینی دهم  انسانی

ترجمه آیات صفحه بعد به توصیف برخی از ویژگیهای جهنمیان میپردازد. با تدبر در آنها بیان کنید که چه زمینه هایی میتواند شما را به سوی جهنم بکشاند؟ آنها را بیابید و برنامه های برای از بین بردن آن زمینهها تنظیم کنید

🟧 جنمیان میگویند: ما در دنیا از نمازگزاران نبودیم و از محرومان دستگیری نمیکردیم؛ همراه بدکاران غرق در معصیت خدا میشدیم و روز رستاخیز را تکذیب میکردیم.
🟧توبه کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا رسد میگوید: الان توبه کردم، پذیرفته نیست… و این ها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.
🟧جهنمیان پیش از این (در دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند.
پاسخ: ۱-اهل نماز نبودن
۲-کمک نکردن به دیگران
۳-اعتقاد نداشتن به معاد
۴-توبه نکردن از گناهان و به تعویق انداختن توبه تا زمان مرگ
۵-اصرار ورزیدن بر گناهان بزرگ

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۹۱ دینی دهم  انسانی

۱ــ چرا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راه ندارد؟
پاسخ: در کیفر و مجازات اخروی همان  عینیت عمل یافتن است ظلم امکان پذیر نیست درحالی که در مجازات های دنیوی امکان عدم مساوات و ظلم  وجود دارد یعنی ممکن است مجازاتی بیش از گناه یک شخص به او بدهند اما وقتی خود عمل به صورت مجازات ظاهر شود ظلم معنا ندارد

۲ــ چه تفاوتهایی میان ویژگیهای آخرت با دنیا و برزخ وجود دارد؟ آن تفاوتها را در جدولی مانند جدول زیر تنظیم کنید
پاسخ:

               دنیا                   برزخ                 آخرت
۱-پرونده عمل باز پرونده عمل باز پرونده عمل بسته
۲-جنبه ظاهری و باطنی عمل  جنبه باطنی عمل جنبه باطنی عمل
۳-امکان ظلم وجود دارد منتظر دادگاه عدل الهی هستیم امکان ظلم وجود ندارد
۴-فرصت عمل داریم فرصت عمل نداریم فرصت عمل نداریم
۵- آگاهی انسان محدود است آگاهی انسان نسبت ب اعمال خود بالا است آگاهی انسان بالاتر میرود و ان ها را به طور حضوری میبیند

 ۳- رسول خدا(ص) فرمود: الدنیا مزرعه الاخره
یک کشاورز ماهر برای اینکه زراعت پر محصولی داشته باشد، پنج شرط را رعایت میکند:
۱ــ زمین مناسب انتخاب میکند.
۲ــ بذر سالم تهیه میکند.
۳ــ زمین را به موقع آبیاری و از کودهای مناسب استفاده میکند.
۴ــ زمین را از علفهای هرز، پاک میکند.
۵  ــ مواظب است که آفات و حیوانات به کشت او ضرر نرسانند.
اگر «دل» بهترین و مناسب ترین زمین برای کشت محصول آخرت است، چهار شرط دیگر  کدام  اند؟
پاسخ:
۱-بذر سالم همان استعداد ها و گرایش های پاک است
۲-ابیاری و تغذیه مناسب همان اعمال نیک است
۳- پاک کردن از علف های هرز همان پاک شدن از گناهان است
۴-حفظ کردن از افات و اسیب همان جلوگیری از وسوسه شیطان-نفس اماره و عوامل دیگر است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس هشتم ۸ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۹ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس هفتم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.