جواب فعالیت های درس ۹ دینی دهم

جواب فعالیت های درس ۹ دینی دهم

گام به گام درس نهم دین و زندگی دهم

جواب فعالیت های درس ۹ دینی دهم

گام به گام درس نهم دین و زندگی دهم

گام به گام دینی دهم/ جواب فعالیت کلاسی ، تدبر ، سوالات جدول ، برسی کنید ، پیشنهاد و اندیشه و تحقیق صفحه ۱۱۲ , ۱۱۴ , ۱۱۷ , ۱۱۸  درس ششم (واقعه بزرگ) دین و زندگی رشته تجربی و ریاضی کلاس دهم / درس نهم: دوستی با خدا

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۲ درس نهم دینی دهم

پیامبر اکرم : هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور میشود.
با توجه به حدیث بالا بگویید چرا در روز قیامت انسان با همان هایی که در دنیا آنها را محبوب
خود
قرار داده است، همراه و همنشین میشود و به سرانجام همان ها دچار خواهد شد؟
پاسخ:
زیرا هر کس قلب خود را جایگاه چیزی قرار دهد زندگی اش رنگ و بوی ان را میگیرد و همنشین او میشود.

جواب تفکر در احادیث صفحه ۱۱۴ درس نهم دینی دهم

اگر ما کسی را دوست داشته باشیم، تلاش میکنیم هر آنچه را او دوست دارد انجام دهیم تا خود را به او نشان دهیم و خود را بیشتر به او نزدیک کنیم. با توجه به احادیث زیر بگویید برای اینکه رابطه دوستی خود را با خود را با خدا بیشتر کنیم چه کارهایی را باید انجام دهیم
خداوند بنده گناهکار توبه کننده را دوست دارد.
خداوند، انسان با حیاى  بردبار باعفتى را که پاکدامنى مى ورزد، دوست دارد.
خداوند، رسیدگی به دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد.
خداوند، کسی که جوانیاش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد.
خداوند، زیبایى و آراستگى را دوست دارد
پاسخ: ۱- توبه از گناهان
۲-حیا و بردباری و عفت
۳-پاکدامنی
۴- اطاعت از خداوند به خصوص در جوانی
۵- داشتن  زیبای و اراستگی ظاهری و باطنی

جواب بررسی صفحه ۱۱۷ درس نهم دینی دهم

با بررسی دنیای امروز، بزرگترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسان ها را معرفی کنید ستم دیدگان جهان بتوانند انجام دهند، پیشنهاد و سپس راههای مؤثر برای مقابله با آنان را که همه دهید.
پاسخ:
بزرگ ترین دشمنان خداوند در دنیای امروز کسانی اند که برای بدست آوردن منافع شخصی دست به ظلم و ستم و گمراه کردن مردم می زنند تنها راه مبارزه با این ستم کاران اتحاد مظلومان دنیا و قیام علیه ظالمان است.

جواب اندیشه و تحقیق  صفحه ۱۱۸ درس نهم دینی دهم

۱- برخی افراد، مخالف دستورات خداوند مانند نماز نیستند اما با بهانه‌های مختلف، از انجام آن شانه خالی می‌کنند، آیا این افراد می‌توانند ادعا کنند که ما خدا را دوست داریم؟ چرا؟
پاسخ: خیر -زیرا لازمه دوست داشتن خداوند عمل به دستوراتش است که توسط پیامبران ارسال شده است

۲- برای تقویت بیزاری از باطل و بی‌تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه می‌توان کرد؟
پاسخ: شناخت و بررسی دقیق مصادیق و نمونه های باطل – بررسی تاریخ گذشته و عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان

۳- چگونه می‌توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی‌ها صادق هستیم؟
پاسخ: برای محبت به خدا تنها علاقه قلبی کافی نیست بلکه نخستین نشانه آن اطاعت و پیروی از خدا و فرستادگانش است که اگر محبت با خداوند صادقانه باشد باید از فرمانهای او نیز پیروی کنیم.

۴- فردی می‌گوید: «اساس دین بر محبت است؛ بنابراین دل مسلمانان نباید جایگاه کینه و نفرت از کسی باشد»؛ شما با او موافقید یا خیر؟ چرا؟
پاسخ: خیر – نسبت به مومنان باید کینه و دشمنی داشت اما نسبت به کفار و دشمنان خدا بیزاری شرط دین داری و لازمهی دوست داشتن خداوند است

جواب پیشنهاد  صفحه ۱۱۸ درس نهم دینی دهم

پیشنهاد (صفحه ۱۱۸ کتاب مشترک و ۱۲۴ انسانی)

۱- در زندگی پیامبران و امامان و مجاهدان راه خدا تحقیق کنید و نمونه‌هایی از اشتیاق آنها به حق و مبارزه‌شان با زشتی و باطل را نشان دهید.
پاسخ: ۱- مبارزه امام علی (ع) با معاویه
۲- مبارزه پیامبر (ص) با کفّار مکّه
۳- قیام امام حسین (ع) بر ضد حکومت یزید
۴- تحمّل سال ها زندان ترسناک و وحشتناک خلفای عباسی نشانه مبارزه امام موسی (ع) با ظلم و ستم است.

۲- امام خمینی که از پیروان راستین پیامبر اکرم (ص) بود، زندگی خود را در مبارزه با ستم و باطل گذراند. آیا می‌توانید نمونه‌هایی از این مبارزه‌ها را بیان کنید؟
پاسخ: ۱- مبارزه با رژیم پهلوی
۲- مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی
۳- مخالفت با لایحه انقلاب سفید
۴- مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون