جواب درس ۹ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۲

جواب درس ۹ دینی دوازدهم

گام به گام درس نهم دین و زندگی دوازدهم

جواب درس ۹ دینی دوازدهم

گام به گام درس نهم دین و زندگی دوازدهم

گام به گام دینی دوازدهم / درس ۹ :: پایه‌های استوار

جواب تدبر در قرآن ۱ صفحه ۱۰۹ دینی دوازدهم

جواب تدبر در قرآن (۱) صفحه ۱۰۹ دینی دوازدهم🔶 در این آیه به دو اصل اساسی اعتقادی که دو معیار تمدن اسلامی نیز به حساب می‌آیند، اشاره شده است. آن دو معیار کدام‌اند؟
معیار اول: اصل توحید
معیار دوم: اصل معاد

تدبر در قرآن ۲ صفحه ۱۱۰ دینی دوازدهم

تدبر در قرآن ۲ صفحه ۱۱۰ دینی دوازدهم🔶 با توجه به آیهٔ شریفه و عبارت‌های درس، معیار سوم تمدن اسلامی کدام است؟
معیار سوم: همان اطاعت از خدا و رسول خدا و امام است

جواب تدبر در قرآن ۳ صفحه ۱۱۱ دینی دوازدهم

جواب تدبر در قرآن ۳ صفحه ۱۱۱ دینی دوازدهم🔶 با توجه به این آیهٔ شریفه و عبارات قبل، معیار دیگری از معیارهای موردنظر پیامبر اسلام برای تشکیل تمدن اسلامی را ذکر کنید.
 معیار چهارم: اصل عدالت خواهی

جواب تدبر در قرآن ۴ صفحه ۱۱۳ دینی دوازدهم

🔶 با تفکر در این آیه معیار پنجم تمدن اسلامی را ذکر کنید. جواب تدبر در قرآن ۴ صفحه ۱۱۳ دینی دوازدهممعیار پنجم: تحکیم بنیان خانواده و احیای مقام و منزلت زن

جواب تدبر در قرآن ۵ صفحه ۱۱۶ دینی دوازدهم

جواب تدبر در قرآن ۵ صفحه ۱۱۶ دینی دوازدهم🔶 با توجه به این آیهٔ شریفه و عبارات قبل، معیار دیگری از تمدن موردنظر پیامبر اسلام را ذکر کنید:
معیار ششم: اصل تفکر و تعقل

جواب تکمیل صفحه ۱۱۷ دینی دوازدهم

🔶 اکنون که معیارها را استخراج کرده‌اید، به ترتیب اولویتی که خودتان تشخیص می‌دهید، آنها را از شمارهٔ یک تا شش رتبه بندی کنید.
پاسخ:  ۱- اصل توحید
۲- اصل معاد
۳- پذیرش ولایت الهی و نفی ولایت طاغوت
۴- عدالت خواهی
۵- تحکیم بنیان خانواده و احیای مقام و منزلت زن
۶- تفکر و تعقل

جواب هم‌اندیشی صفحه ۱۲۲ دینی دوازدهم

🔶 برای اینکه ما مسلمانان بتوانیم بار دیگر تمدن اسلامی را احیا کرده به جایگاه مناسب خود در جهان برسانیم چه پاسخ: اقداماتی باید انجام دهیم؟
معیار‌های تمدن اسلامی
اقدامات لازم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۹ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۰ دینی دوازدهم و برای بخش قبلی از گام به گام درس هشتم دین و زندگی دوازدهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.