ترجمه و جواب درس ۲ عربی دهم رشته ریاضی و تجربی

جواب درس ۲ عربی دهم رشته ریاضی و تجربی

جواب عربی دهم ریاضی و تجربی

جواب درس 2 عربی دهم رشته ریاضی و تجربی

جواب درس ۲ عربی دهم رشته ریاضی و تجربی :

گام به گام عربی دهم / درس دوم عربی دهم

جواب و معنی صفحه ۱۶ درس ۲ عربی دهم

اَلْمَواعِظُ الْعَدَدیَّهُ مِن رَسولِ اللهِ
پندها و نصایح شمارسی.

جواب و معنی صفحه ۱۶ درس ۲ عربی دهم

 

۱- سَبْعٌ یَجْری لِلْعَبْدِ أُجْرُهُنَّ وَ هوَ فی قَبرهِ بَعدَ مَوتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْماً، أُوْ أُجْری نَهْراً،
معنی: ثواب ۷ چیز برای مومن جاری میماند در حالیکه او پس از مرگ در قبرش است، کسی که چیزی را یاد داد، یا نهری را جاری کرد

۲- أُوْ حَفَرَ بِئراً، أُوْ غَرَسَ نَخْلاً، أُوْ بَنیٰ مَسجِداً، أُوْ وَرَّثَ مُصْحَفاً، أُوْ تَرَکَ
معنی: یا چاهی حفر کرد یا نخلی کاشت یا مسجدی بنا کرد یا قرآنی به ارث گذاشت یا به جای گذاشت

۳- وَلَداً یَسَتَغفِرُ لَهُ بَعدَ مَوتِهِ.
معنی: فرزندی که برای او پس از مرگش طلب آمرزش کند.

۴- جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَهَ مئِهَ جزُءٍ، فأَمْسَکَ عِندَهُ تِسعَهً وَ تِسعینَ جُزءاً وَ أُنزَلَ 
معنی: خداوند رحمت و مهربانی را ۱۰۰ قسمت کرد، پس ۹۹ قسمت آن را نزد خود نگه داشت

۵- فِی الأَرضِ جُزءاً واحِداً، فَمِنْ ذٰلِکَ الْجُزءِ یَتَراحَمُ الْخَلْقُ.
معنی: و یک قسمت را به زمین فرستاد، پس از آن یک قسمت مردم با یکدیگر مهربانی میکنند.

جواب و معنی صفحه ۱۷ درس ۲ عربی دهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ درس ۲ عربی دهم

۶- إِنَّ طَعامَ الْواحِدِ یَکْفِی الِاثْنَینِ، وَ طَعامَ الِاثْنَینِ یَکْفِی الثَّلاثَهَ وَ الْأَربَعَهَ،
معنی: همانا غذای یکنفر برای دونفر کفایت میکند، و غذای دونفر برای ۳ و ۴ نفر بس است

۷- کُلوا جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقوا، فَإِنَّ الْبَرَکَهَ مَعَ الْجَماعَهِ.
معنی: همگی همراه هم بخورید و متفرق نشوید، همانا برکت با جمع است.

۸- اِثنانِ خَیرٌ مِن واحِدٍ وَ ثَلاثَهٌ خَیرٌ مِنِ اثْنَینِ وَ أَربَعَهٌ خَیرٌ مِن ثَلاثَهٍ؛ فَعَلَیکُم بِالْجَماعَهِ.
معنی: دونفر بهتر از یکنفر است، ۳نفر بهتر از ۲نفر است و ۴ بهتر از ۳نفر، پس بر شما واجب است که با جماعت باشید.

جواب و معنی صفحه ۱۷ درس ۲ عربی دهم۹- مَن أَخلَصَ لِلهِ أَربَعینَ صَباحاً، ظَهَرَتْ یَنابیعُ الْحِکمَهِ مِنْ قَلبِهِ عَلیٰ لِسانِهِ.
معنی: هرکس ۴۰ صبح خود را برای خدا خالص کند، سرچشمههای حکمت از (طریق) قلبش بر زبانش جاری شود

۱۰- أَرْبَعَهٌ قَلیلُها کَثیرٌ: الْفَقرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَهُ وَ النّارُ.
معنی: چهار چیز اندکش زیاد است: تهیدستی و درد و دشمنی و آتش.

۱۱- اَلْعِبادَهُ عَشَرَهُ أَجزاءٍ، تِسعَهُ أَجزاءٍ فی طَلَبِ الْحَلالِ.
معنی: عبادت ۱۰ قسمت است، ۹ قسمت آن در کسب روزی حلال است.

معنی کلمات درس دوم عربی دهم

أجَرْیٰ: جاری کرد کُلوا: بخورید یَستَغفِرُ: آمرزش می‌خواهد
أخْلَصَ: مُخلص شد لا تَفَرَّقوا: پراکنده نشوید یَکفی: بس است
أمْسَکَ: به دست گرفت و نگه داشت مِئَه: صد یَکْفِی الِاثْنَینِ: برای دو نفر بس است
بَنیٰ: ساخت وَرَّثَ: به ارث گذاشت یَنابیع: جوی‌های پر آب، چشمه‌ها «مفرد: یَنْبوع»
عَلَّمَ: یاد داد یَتَراحَمُ الْخَلْقُ: آفریدگان به هم مهربانی می‌کنند
غَرَسَ: کاشت یَجْری: جاری است، جاری می‌شود

جواب صحیح و غلط صفحه ۱۸ عربی دهم

🔶 عَیِّنِ الصَّحیحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نَصِّ الدَّرسِ.
معنی: با توجه به متن درس درست و نادرست را تعریف کنید.

۱- یَجْری أَجْرُ حَفْرِ البِئرِ لِلْعَبدِ وَ هوَ فی قَبرِهِ بَعدَ مَوتِهِ. ✅صحیح
معنی: پاداش کندن چاه برای بنده جاری می‌شود در حالی که که پس از مرگش در قبرش است.

۲- أَنْزَلَ اللّٰهُ تِسعَهً وَ تِسعینَ جُزْءاً مِنَ الرَّحمَهِ لِلْخَلْقِ. ❌غلط
معنی: خداوند نود و نه بخش از رحمت را برای مردم فرو فرستاده است.

۳-اَلعِبادَتُ عَشَرَتُ اَجزائِِ، جُزئُُ واحِدُُ فی طَلَبِ الحَلالِ. ❌غلط
معنی: عبادت ده بخش است، یک بخش در طلب [روزی] حلال است.

۴- یَجْری أَجْرُ اسْتِغفارِ الْوَلَدِ لِلْوالِدَینِ بَعدَ مَوتِهِما. ✅صحیح
معنی: پاداش طلب آمرزش فرزند برای پدر و مادر پس از مرگشان جاری می‌شود.

۲- إنَّ طَعامَ الاِثْنَینِ لا یَکْفِی الثَّلاثَهَ .❌ غلط
معنی: همانا غذای دو نفر برای سه نفر بس نیست.

جواب صفحه ۲۰ درس ۲ عربی دهم

اختبر نفسک: ترجم إلی الفارسیه.
(خودت را بیازما: به فارسی ترجمه کن)

1- ثَلاثینَ لَیلَهً سی شب
2- سَبعینَ رَجُلاً هفتاد مرد
3- سَبْعَهُ أَبوابٍ هفت در
4- سِتّینَ مِسکیناً شصت مسکین
5- سِتَّهِ أَیّامٍ شش روز
6- مِئَهُ حَبَّهٍ صد دانه
7- أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا یازده ستاره
8- اِثنا عَشَرَ شَهراً دوازده ماه

معنی گفت و گو صفحه ۲۱ درس دوم عربی دهم

حوار= گفتگو
(فی مطار النجف الأشرف) = در فرودگاه نجف اشرف

سائح من إیران
گردشگری از ایران
سائح من الکویت
گردشگری از کویت
السلام علیکم.
سلام بر شما
و علیکم السلام و رحمه الله و برکاته 
و بر شما سلام و رحمت و برکات خداوند.
مساء الخیر یا حبیبی.
عصر بخیر ای دوستم.
مساء النور یا عزیزی.
عصر بخیر ای عزیزم.
هل حضرتک من العراق؟
آیا جنابعالی اهل عراق هستی؟
لا؛ أنا من الکویت. أ أنت من باکستان؟
نه من اهل کویت هستم. آیا تو اهل پاکستان هستی؟
لا؛ أنا إیرانی. کم مره جئت للزیاره؟
نه من ایرانی ام. چند بار برای زیارت آمدی؟
جئت للمره الأولی؛ و کم مره جئت أنت؟ 
برای بار اول آمدم. و تو چند بار آمدی؟
أنا جئت للمره الثانیه.
من برای بار دوم آمده ام.
کم عمرک؟ 
چند سالت است؟
عمری سته عشر عاما.
سن من شانزده سال است.
من أی مدینه أنت؟
اهل کدام شهر هستی؟
أنا من مدینه جویبار فی محافظه مازندران.
من اهل شهر جویبار در استان مازندران هستم.
ما أجمل غابات مازندران و طبیعتها! 
چه زیباست جنگل های مازندران و طبیعتش!
هل ذهبت إلی إیران من قبل؟!
آیا قبلا به ایران رفته ای؟
نعم؛ ذهبت لزیاره الإمام الرضا، ثامن أئمتنا.
بله، برای زیارت امام رضا (ع) هشتمین اماممان رفته ام.
کفی وجدت إیران؟
ایران را چگونه یافتی؟
إن إیران بلاد جمیله جدا، والشعب الإیرانی شعب مضیاف.
ایران کشور بسیار زیبایی است ملت ایران ملتی مهمان نوازند.

جواب تمرین صفحه ۲۲ درس دوم عربی دهم

🔶 تمرین یک_ الاول
📘التمرین الأول: اکتب العملیات الحسابیه التالیه بالأعداد کالمثال.
(عملیات ریاضی زیر را با اعداد مانند مثال بنویس.)جواب تمرین صفحه ۲۲ درس دوم عربی دهم 

معنی: ۱-ده در سه برابر سی است.
۲-نود منهای ده برابر هشتاد است.
۳-صد تقسیم بر پنج برابر بیست است.
۴-شش در یازده برابر شصت و شش است.
۵-هفتاد و پنج بعلاوه بیست و پنج برابر صد است.
۶-هشتاد و دو تقسیم بر دو برابر چهل و یک است.

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیا مناسبا.
در جای خالی عدد مناسب بنویس.

۱- اَلْیَومُ الثّانیُّ مِنْ أَیّامِ الْأُسبوعِ یَومُ الْأَحَدِ.
روز دوم از روزهای هفته، روز یکشنه است.

۲- اَلْیَومُ السّادِسُ مِنْ أَیّامِ الْأُسُبوعِ یَومُ الْخَمیسِ.
روز ششم از روزهای هفته، روز پنجشنبه است.

۳- اَلْفَصلُ الرّابِعُ فی السَّنَهِ الْإیرانیَّهِ فَصلُ الشِّتاءِ.
فصل چهارم در سال ایرانی، فصل زمستان است.

۴- اَلْفَصلُ الثّالثُ فی السَّنَهِ الْإیرانیَّهِ فَصلُ الْخَریفِ.
فصل سوم در سال ایرانی، فصل پاییز است.

۵- یَأخُذُ الْفائِزُ الْأَوَّلُ جائِزَهً ذَهَبیَّهً وَ الْفائِزُ الثّانیُّ جائِزَهً فِضّیَّهً.
برنده اول جائزه طلایی و برنده دوم جائزه نقره‌ای می‌گیرد.

جواب تمرین صفحه ۲۳ درس دوم عربی دهم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘اکتب فی الفراغات أعداداً مناسبه.
در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید.جواب تمرین صفحه ۲۳ درس دوم عربی دهم 

برای بزرگ شدن تصویر بالا روی آن کلیک کنید.

جواب تمرین صفحه ۲۳ درس دوم عربی دهم 

 

جواب تمرین صفحه ۲۴ درس دوم عربی دهم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘 ضع فی الفراغ کلمه مناسبه من الکلمات التالیه. «کلمتان زائدتان.»
در جای خالی از کلمه های زیر کلمه مناسب را بگذارید.

عَشْرُ / مِئَهِ / خَمْسٌ / عِشْرینَ / خَمسینَ / ثَلاثَهٌ

۱- ﴿وَ لَقَد أَرسَلْنا نوحاً إلَی قَومِهِ فَلَبِثَ فیهِم أَلفَ سَنَهٍ إلّا خَمسینَ عاماً﴾
معنی: و ما نوح را به‌سوی قومش فرستادیم؛ و در میان آنان هزار سال مگر پنجاه سال، درنگ کرد.

۲- ﴿مَن جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثالِها﴾
معنی: هرکس کار نیکی به‌جا آورد، ده برابر آن پاداش دارد.

۳- اَلصَّبْرُ ثَلاثَهٌ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصیبَهِ، وَ صَبرٌ عَلَی الطّاعَهِ وَ صَبرٌ عَنِ الْمَعْصیَهِ.
معنی: صبر سه نوع است: صبر در هنگام مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر ترک گناه.

۴- عَلاماتُ الْمُؤمِنِ خَمْسٌ اَلْوَرَعُ فِی الْخَلْوَهِ، وَ الصَّدَقهُ فِی الْقِلَّهِ وَ الصَّبْرُ عِندَ الْمُصیبَهِ، وَ الْحِلْمُ عِندَ الْغَضَبِ وَ الصِّدْقُ عِندَ الْخَوفِ.
معنی: نشانه‌های مؤمن پنج‌ تا است: پرهیزکاری در خلوت و صدقه دادن در تنگدستی و شکیبایی در ناگواری و بردباری در حال خشم و راست گفتن به هنگام ترس.

جواب تمرین صفحه ۲۵ درس دوم عربی دهم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘 ترجم العبارات التالیه. هل تعلم أن …
عبارت های زیر را ترجمه کنید. آیا می دانی که …

۱- … الکلب یقدرُ علی سماع صوت الساعه من مسافه أربعین قدماً؟
معنی: سگ می تواند صدای ساعت را از فاصله ۴۰ قدمی بشنود؟

۲- … النملهُ تقدر علی حمل شیء یفوقُ وزنها خمسین مرهً؟
معنی: مورچه می تواند جسمی را معادل پنجاه برابر وزن خود حمل کند؟

۳- … ثمانین فی المئه من موجودات العالم حشرات؟
معنی: هشتاد درصد موجودات جهان حشرات اند؟

۴- … الغرابُ یعیش ثلاثین سنهٍ أو أکثر؟
معنی: کلاغ سی سال یا بیشتر زندگی می کند؟

۵- … طولُ قامه الزرافه سته أمتار؟ (أمتار: جمع متر)
معنی: بلندی قد زرافه شش متر است؟

جواب تمرین صفحه ۲۶ درس دوم عربی دهم

🔶 تمرین ششم _ السادس
📘اکتب الساعه بالأرقام.
ساعت را به رقم بنویسید.

۱- الحادیه عشره إلا عشر دقائق.
پاسخ: ده دقیقه به یازده /۱۰:۵۰

۲- السابعه و عشرون دقیقه.
پاسخ: هفت و بیست دقیقه / ۰۷:۲۰

۳- الثانیه عشره تماما.
پاسخ: دوازده تمام / ۱۲:۰۰

۴- السادسه إلا ربعا.
پاسخ: یک ربع مانده به شش / ۵:۴۵

۵- الخامسه و النصفین
پاسخ: پنج و نیم / ۵:۳۰

جواب نور قرآن صفحه ۲۷ درس دوم عربی دهم

📘 کَمّل الفراغات فی الترجمه الفارسیه
جاهای خالی را در ترجمه فارسی کامل کنید.)

۱- ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی﴾ طه: ۲۵ إلی ۲۸
معنی: پروردگارا سینه ام را برایم بگشای و کارم را برایم آسان گردان و گره از زبانم بگشا [تا] سخنم را بفهمند.

۲- ﴿رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ﴾ البقره: ۲۰۱
معنی: پروردگارا، در دنیا به ما نیکی و در آخرت [نیز] نیکی بده و ما را از عذاب آتش نگاه دار.

۳- ﴿وَ أَقِیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ البقره: ۱۱۰
معنی: و نماز را برپای دارید و زکات بدهید و هرچه را از کار نیک برای خودتان پیش بفرستید، نزد خدا می یابید.

۴- ﴿رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْکافِرِینَ ﴾ البقره: ۲۵۰
معنی: پروردگارا، به ما صبر عطا کن و گام هایمان را استوار کن و ما را بر گروه کافر یاری کن.

جواب بحث علمی صفحه ۲۸ درس دوم عربی دهم

اِبْحَثْ عَنْ آیَهٍ واحِدَهٍ فِی الْقُرآنِ الْکَریمِ وَ حَدیثٍ واحِدٍ فی نَهجِ الْفَصاحَهِ فیهِما عَدَدٌ عَلی حَسَبِ ذَوقِکَ.
معنی: بر حسب سلیقه ات به دنبال آیه ای در قرآن کریم، حدیثی در نهج الفصاحه بگرد که در آنها عدد باشد.

﴿ فاقرؤوا ما تیسّر من القرآن﴾ المزمل: ۲۰
معنی: پس آنچه [برایتان] میسر است از قرآن بخوانید.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، ترجمه و جواب درس ۲ عربی دهم رشته ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۳ عربی دهم و برای بخش قبلی از جواب و معنی اول عربی دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.