جواب درس ۱۰ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۲

جواب درس ۱۰ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۲

گام به گام درس دهم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۱۰ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۲

گام به گام درس دهم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۱۰: یارِ مهربان

جواب درست و نادرست صفحه ۸۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- شما مرا دوست دارید و برای اینکه کثیف نشوم، من را جلد می‌کنید. درست ✅
۲- شما همیشه از من خسته می‌شوید و به پدر و مادرتان شکایت می‌کنید. ​​​​​​نادرست❌

جواب درک مطلب صفحه ۸۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- چه زمانی تو کتاب را به سفر می‌بری و کتاب کی تو را به سفر می‌برد؟
پاسخ: وقتی کتاب را در کیفم می‌گذارم و به مدرسه می‌روم مثل این است که من کتاب را به سفر می‌برم و هنگامی که کتاب را می‌خوانم در این حالت او مرا به سفر می‌برد.

۲- آیا کتاب فارسی خود را دوست داری؟ چرا؟
پاسخ: بله. چون با مطالعه کتاب فارسی چیزهای زیادی یاد گرفتم.

۳- بهترین وقت برای اینکه کتاب از حال ما با خبر شود، چه زمانی است؟
پاسخ: زمانی است که آن را در آغوش می گیریم و به قلبمان نزدیک می کنیم.

جواب واژه آموزی صفحه ۸۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- به جمله های زیر توجّه کن.
– دانش‌آموز توانمند، یعنی دانش‌آموزی که توانایی دارد.
– رفتار ارزشمند، یعنی رفتاری که ارزش دارد.
۲- حالا تو بگو:
– دختر هنرمند، یعنی …دختری که هنر دارد….
– انسان ثروتمند، یعنی انسانی که ثروت دارد.
بیاموز و بگو
۱- به مثال‌های زیر دقّت کن و در مورد آن‌ها با دوستانت گفت‌وگو کن.
علی ← رفت ← علی رفت.
علی ← دوید ← علی دوید.
علی ← آمد ← علی آمد.
 نرگس قصّه را ← نوشت ← نرگس قصّه را نوشت.
نرگس قصّه را ← خواند ← نرگس قصّه را خواند.
نرگس قصّه را ← شنید ← نرگس قصّه را شنید
 ۲- حالا تو بگو:

مریم غذا پخت مریم غذا را پخت.
کشید مریم غذا را کشید.
خورد مریم غذا را خورد.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.