جواب درس ۱۰ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۱۰ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس دهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۱۰ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس ۱۰/ فکر کنید ها و پرسش نمونه درس دهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۱۰۲ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۲ تاریخ یازدهم درس دهم 

به نظر شما چرا انگلیسی‌ها رضاشاه را وادار به استعفا کردند؟
پاسخ: چون با این کار، به طور قانونی می‌توانستند ولیعهد(فرزند) او را به جانشینی او بنشانند و از این راه حکومت وابسته به آن ها ادامه حیات می داد. همچنین به دلیل این که رضاشاه تمایل زیادی به برقراری ارتباط با آلمان داشت، انگلیسی‌ها می‌ترسیدند موجب رانده شدن آن‌ها شود.

جواب پرسش نمونه صفحه ۱۰۶ تاریخ یازدهم

۱- چرا خاک ایران مورد توجه کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم واقع شد؟
پاسخ: زیرا مناسب ترین راه برای انتقال کمک های اقتصادی و نظامی انگلستان و آمریکا به شوروی بود تا ماشین جنگی هیتلر را متوقف سازد. از سوی دیگر احتمال تسلط آلمان ها بر جاه های نفت ایران و خاورمیانه، انگلستان را به وحشت انداخته بود

۲- در دوره سلطنت رضاشاه در زمینه شبکه راه ها و راه آهن چه اقداماتی شد؟ مورخان هدف از این اقدامات را چه می دانند؟
پاسخ:
– تکمیل کردن راههای کشور
– احداث خط آهن سراسری.
– بسیاری از مورخان بر این عقیده اند که رضاشاه، راه آهن سراسری ایران را برای جلب رضایت انگلیسی ها، و تأمین مقاصد نظامی آنان احداث کرد.

۳- ایران براساس پیمان سعد آباد چه مناطقی را از دست داد؟
پاسخ: بخشیدن ارتفاعات کوه آرارات به ترکیه ، بخش های از شرق ایران به افغانستان و چشم پوشی دولت ایران از حق حاکمیت خود بر اروندرود .

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۰ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۱ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس نهم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.