جواب درس ۱۱ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۱

جواب درس ۱۱ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۱

گام به گام درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۱۱ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۱

گام به گام درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۱۱: نویسنده‌ی بزرگ

جواب درست و نادرست صفحه ۸۷ فارسی سوم ابتدایی

۱- خارکن به مهمانی حاتم طایی رفت. ​​​​​​نادرست❌
۲- حاتم طایی مردی سخاوتمند و بخشنده بود. درست ✅

جواب درک مطلب صفحه ۸۸ فارسی سوم ابتدایی

۱- چرا حاتم طایی خارکن را جوان‌مردتر از خود می‌دانست؟
پاسخ: چون حاصل دست رنج خودش را می خورد و زیر بار منت دیگران نمی رفت.

۲- آیا به غیر از سعدی، شاعران دیگری را نیز می‌شناسی؟
پاسخ: حافظ، مولوی و ….

۳- آرامگاه سعدی در کدام شهر است؟
پاسخ: شیراز

جواب واژه آموزی صفحه ۸۸ فارسی سوم ابتدایی

به جمله‌‌های زیر دقّت کن.
گلستان، یعنی جایی که پر از گل است.
دبیرستان، یعنی جایی که دبیران در آن درس میدهند.
حالا تو بگو:
بیمارستان، یعنی …
پاسخ: مکانی که در آن بیماران را مداوا می کنند.

جواب بیاموز و بگو صفحه ۸۹ فارسی سوم ابتدایی

حکایت، داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، اندرز و نصیحت همراه است و تجربه‌ای از زندگی را بازگو می‌کند. قسمت اوّل متن درس «نویسنده‌ی بزرگ»، نمونه‌ای از حکایت است. حالا اگر حکایت دیگری را می‌دانی، برای دوستانت تعریف کن.
پاسخ: یکی را گفتند: «عالم بی عمل به چه ماند؟» گفت : «به زنبور بی عسل»

جواب گوش کن و بگو صفحه ۸۹ فارس ی سوم ابتدایی

با دقّت به داستان کوتاه گوش کن و سپس ترتیب درست جمله‌های زیر را بگو.گوش کن و بگو صفحه ۸۹ فارسی سوم ابتدایی۳ گنجشک در پاسخ گفت: «من اگر جای تو بودم، پرواز می‌کردم.»
۵ خرگوش خیلی خوش‌حال شده و از فیل، گنجشک و قورباغه تشکّر کرد.
۱ روزی خرگوش تصمیم گرفت برای دیدن عمویش به آن طرف رودخانه برود.
۴ فیل گفت: «اگر جای تو بودم، اصلاً به آن طرف رودخانه نمی‌رفتم.»
۲ خرگوش به قورباغه‌ای که کنار رودخانه بود، گفت: «اگر جای من بودی، چطور از رودخانه می‌گذشتی؟!»

جواب درک و دریافت صفحه ۹۱ فارسی سوم ابتدایی

۱- چرا خلیفه خسته و خواب آلود بود؟
پاسخ: چون شب قبل خو ابی دیده بود که تا صبح آرام و قرار ندا شت.

۲- چرا خلیفه خواب‌گزار اوّل را نادان نامید؟
پاسخ: چون بد حرف زد و تعبیر خواب را با زبان بد بیان کرد.

۳- کلمه‌ی «تو»، که در متن مشخّص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می‌کند؟
پاسخ: خواب گزار اول

۴- کلمه‌ی «شما»، که در متن مشخّص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟
پاسخ: خلیفه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.