جواب درس ۱۲ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۶

جواب درس ۱۲ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۶

گام به گام درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۱۲ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۶

گام به گام درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۱۲: ایران عزیز

جواب درست و نادرست صفحه ۹۶ فارسی سوم ابتدایی

۱- کشور ایران، از شمال و جنوب به دریا ختم می‌شود. درست ✅
۲- ایران زادگاه دانشمندان و شاعران بسیاری است. درست ✅

جواب درک مطلب صفحه ۹۶ فارسی سوم ابتدایی

۱- به نظر شاعر، کشور ایران چگونه به رونق و پیشرفت علم، خدمت کرده است؟ 
پاسخ: با پروراندن افرادی مانند خیام، ابوریحان بیرو نی، بوعلی سینا و …

۲- وظیفه‌ی دانش‌آموزان در سربلندی کشور ایران چیست؟ 
پاسخ: آموختن علم، دانش و اخلاق

۳-نام دریا و خلیج معروف ایران چیست؟
پاسخ: دریای خزر و خلیج فارس

جواب واژه آموزی صفحه ۹۶ فارسی سوم ابتدایی

۱- به این عبارات دقّت کن.
– نمکدان، یعنی جای نمک
– یخدان، یعنی جای یخ

۲- حالا تو بگو:
– شمعدان، یعنی …جای شمع…
…گلدان… ، یعنی جای گل

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.