جواب درس ۱۳ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۱۳ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس سیزدهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۱۳ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس ۱۳ / فکر کنید ها و پرسش نمونه درس سیزدهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب پرسش نمونه صفحه ۱۲۹ تاریخ یازدهم

۱- چه عواملی موجب شد که مصدق در دور دوم نخست وزیری از حمایت مردم محروم بماند؟
پاسخ: ضعف ساختاری و بی کفایتی برخی از اعضای کابینه دولت، رقابت ها و قدرت طلبی ها، روند جدایی و بروز شکاف و تشتت سیاسی

۲- انگلستان از چه راه هایی همکاری آمریکا برای انجام کودتا در ایران را جلب کرد؟
پاسخ: از یک سو انگلیسی ها قول دادند، شرکت های نفتی آمریکایی را در منابع نفت ایران شریک سازند و از سوی دیگر خطر نفوذ کمونیزم و حزب توده را در ایران بزرگ جلوه دادند.

۳- انگلستان از چه راه هایی به تضعیف دولت مصدق پرداخت؟
پاسخ: تحریم خرید نفت ایران و تهدید کشورهای خریدار نفت ایران به تعقیب قضایی و مجازات بود

۴- موضع حزب توده نسبت به دولت مصدق چه بود و عملکرد آن حزب در کودتای ۲۸ مرداد چگونه بود؟
پاسخ: این حزب از آغاز نهضت ملی شدن نفت، جنبش را به عنوان یک حرکت وابسته به سرمایه داری غرب متهم می کرد و تنها خواستار ملی شدن نفت جنوب بود ۳؛ زیرا نفت شمال را حق شوروی می دانست

۵- در دوره نخست وزیری مصدق عناصر فعال دربار چه کسانی بودند و چگونه به تضعیف دولت مصدق چرداختند؟
پاسخ: اشرف پهلوی خواهر شاه، مادر شاه و افراد دربار از جمله اسدالله علم و شاپور ریپورتر بر ضد حقوق و منافع ملت ایران و به نفع دولت انگلستان در مقابل نهضت ملی شدن صنعت نفت ایستادند.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۳ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۴ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس دوازدهم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.