جواب درس ۱۴ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۱۴ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس چهاردهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۱۴ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس ۱۴ / فکر کنید ها و پرسش نمونه درس چهاردهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب پرسش نمونه صفحه ۱۳۵ تاریخ یازدهم

۱- سازمان سیا چه نقشی در انجام کودتای ۲۸ مرداد داشت؟
پاسخ: همچنین شعبه سازمان سیا تصمیم گرفت به سرعت، سیاست حمله به دولت دکتر مصدق را از طریق جنگ امنیتی روانی موسوم «تبلیغات خاکستری» به مرحله به اجرا در آورد

۲- پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد برای مل ت ایران چه بود؟
پاسخ: این ترتیب عصری جدید در سرنوشت ملت ایران رقم خورد که هزینه آن، بیست و پنج سال سلطه مستقیم آمریکا، همراه با ده ها هزار کشته، زخمی، زندانی و تاراج میلیاردها بشکه نفت کشور بود.

۳- حرکت مردم ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ بر چه پایه هایی استوار بود و چرا این حرکت به نتیجه نهایی نرسید؟
پاسخ: جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری پهلوی و کوتاه کردن دست استعمار
به دلیل دسیسه بیگانگان، اختلافات داخلی و فقدان رهبری مقتدر، بصیر و جامع

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۴ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۵ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس سیزدهم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.