جواب درس ۱۵ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱۲ ، ۱۱۳

جواب درس ۱۵ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱۲ ، ۱۱۳

گام به گام درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۱۵ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱۲ ، ۱۱۳

گام به گام درس پانزدهم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۱۵: دریا

جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- نور خورشید باعث شوری آب دریا می‌شود. ​​​​​​نادرست❌
۲- موج‌ها به آرامی ماسه‌های ساحل را می‌شویند. درست ✅

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- شاعر دریا را مثل «آیینه‌ی آسمان» دیده است. تو دریا را مثل چه می‌بینی؟
پاسخ: مانند مادری می بینم که از ماهی های کوچکش نگهداری می کند.

۲- هنگام شنا کردن در دریا، چه نکاتی را رعایت می‌کنی؟
پاسخ: به توصیه های غریق نجات گوش می دهم. در منطقه ای که اجازه ی شنا دارم شنا می کنم

۳- چرا شاعر دریا را به آیینه تشبیه کرده است؟
پاسخ: چون در دریا صورت آسمان را می بینیم.

جواب واژه آموزی صفحه ۱۱۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- به جمله‌های زیر توجّه کن.
– من زبان دارم؛ امّا قفل زبانه دارد.
– من چشم دارم؛ امّا کوه چشمه دارد.
– من گوش دارم؛ امّا کلاس گوشه دارد.
۲- حالا تو بگو:
– من دندان دارم؛ امّا شانه …دندانه دارد…
– من دهان دارم؛ امّا غار …دهانه دارد…
– من پا دارم، امّا میز …پایه دارد….
– من دست دارم؛ امّا صندلی …دسته دارد…

جواب بیاموز و بگو صفحه ۱۱۳ فارسی سوم ابتدایی

به این قسمت از شعر، توجّه کن.
«آب آیینه‌ای است پهناور»، یعنی آب مثل آینه است.
شاعر برای زیبایی شعر خود، از شباهت آب و آینه استفاده کرده است.
تو می‌توانی نمونه‌ی دیگری بگویی؟ 
پاسخ: من مثل ماهی در آب دریا غوطه می زنم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.