جواب درس ۱۵ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۱۵ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس پانزدهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۱۵ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم /  درس ۱۵/ فکر کنید ها و پرسش نمونه درس پانزدهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۱۳۷ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۱۳۷ تاریخ یازدهم 

به‌نظر شما هدف از تشکیل فرمانداری نظامی در تهران پس از کودتای ۲۸ مرداد چه بود؟
پاسخ: بعد از کودتای ۲۸ مرداد، برای ایجاد وحشت در میان مردم و سرکوب نیروهای کودتاگر و ضد حکومتی، فرمانداری نظامی در تهران تشکیل شد و نیروهای ضد حکومتی دستگیر و زندانی شدند.

جواب پرسش نمونه صفحه ۱۴۲ تاریخ یازدهم

۱- پس از کودتای ۲۸ مرداد، چه وضعیتی بر مملکت حاکم شد؟
پاسخ: با روی کار آمدن دولت نظامی زاهدی ، فضای تیره ای در جامعه ایران حکم فرما شد، فرمانداری نظامی تهران به سرتیپ تیمور بختیار سپرده شد
– بختیار که افسری بی رحم و خون ریز بود، برای استقرار و تثبیت حکومت کودتا، بسیاری از مخالفان را دستگیر و زندانی کرد و عده ای سرکوب نیروهای ضد کودتا و میهن دوست را آغاز کرد- عده از آنها تبعید و تیر باران شدند
– تظاهرات شهرستان ها و تهران با سرکوب شدید مواجه شد.

۲- علت مخالفت شهید نواب صفوی با پیمان بغداد چه بود؟
پاسخ: زیرا معتقد بود که ورود ایران در پیمان بغداد زمینه ساز سلطه نظامی آمریکا بر ایران است.

۳- تأسیس ساواک از چه جنبه هایی برای آمریکا اهمیت داشت؟
پاسخ: ۱-همسایگی ایران با شوروی، به عنوان رقیب اصلی آمریکا
۲- حفظ و تثبیت نفوذ آمریکا در ایران

۴- بیگانگان چه نقشی در تأسیس و اداره کردن ساواک داشتند؟
پاسخ: سوال به پیشنهاد امریکایی ها تاسیس شد و توسط سازمانهای اطلاعاتی امریکا و انگلیس و اسراییل ، به یک سازمان اطلاعاتی مخوف تبدیل شد
– ولی دستاورد های اطلاعاتی خود را در خدمت بیگانگان قرار داد

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۵ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۶ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس چهاردهم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.