جواب درس ۱۶ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱۶

جواب درس ۱۶ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱۶

گام به گام درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۱۶ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱۶

گام به گام درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۱۶: اگر جنگل نباشد

جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۶ فارسی سوم ابتدایی

۱- جنگل‌ها باعث از بین رفتن مواد سمّی هوا می‌شوند. درست ✅
۲- تنها صدایی که در جنگل شنیده می‌شود، غرّش حیوانات است. ​​​​​​نادرست❌

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۶ فارسی سوم ابتدایی

۱- منظور نویسنده از «فرش سبز» چیست؟
پاسخ: منظور جنگل است.

۲- تو برای حفظ جنگل‌ها چه می‌کنی؟
پاسخ: در جنگل آتش روشن نمی کنم. اگر روشن کردم حتما آن را خاموش می کنم و ..

۳- اگر جنگل نباشد، با وزش بادهای تند چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: همه چیز ویران می شود.

جواب واژه‌آموزی صفحه ۱۱۶ فارسی سوم ابتدایی

۱- به این جمله ها دقّت کن.
* حادثه‌ی خطرناک، یعنی حادثه‌ای که خطر دارد.
* خاک نمناک، یعنی خاکی که نم دارد.
* آواز سوزناک، یعنی آوازی که سوز دارد.
۲- حالا تو بگو:
* نگاه …غمناک… ، یعنی نگاهی که غم دارد.
* زخم …دردناک… ، یعنی زخمی که درد دارد.

جواب بیاموز و بگو صفحه ۱۱۶ فارسی سوم ابتدایی

۱- به این جمله‌ها دقّت کن و درباره‌یِ آن‌ها با هم‌کلاسی‌هایت گفت‌وگو کن.بیاموز و بگو صفحه ۱۱۶ فارسی سوم ابتدایی

۲- حالا تو بگو:

مریم میوه ها را شست مریم میوه ها را شست.
لباس ها را مریم لباس ها را شست.
دست هایش را  مریم دست هایش را شست.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.