جواب درس ۱۶ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۱۶ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس شانزدهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۱۶ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس ۱۶ / فکر کنید ها و پرسش نمونه درس شانزدهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۱۴۴ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۱۴۴ تاریخ یازدهم

منظور از انقلاب سفید، ماهیت و اهداف آن چیست؟
پاسخ: انقلابی که سران هر کشور بدون خون و خوریزی به منظور یک‌سری اصلاحات اقتصادی ، برای جلوگیری از انقلاب و کاهش نارضایتی‌ها جامعه ایجاد می‌کنند، انقلاب سفید گفته می‌شود.

جواب پرسش نمونه صفحه ۱۴۶ تاریخ یازدهم

۱- هدف آمریکا از انجام اصلاحات در کشورهای توسعه نیافته چه بود؟ این اصلاحات با چه عنوانی و در چه کشورهایی اجرا شد؟
پاسخ: هدف پیشگیری از انقلاب های قهرآمیز
کشورهایی که در معرض خطر کمونیسم بودند، اجرا شد
اتحاد برای پیشرفت

۲- چرا دولت آمریکا انجام اصلاحات اقتصادی اجتماعی در ایران را ضروری می دانست؟
پاسخ: به باور زمامداران آمریکا، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی می توانست ضمن جلوگیری از انقلاب سرخ و کاهش خطر کمونیسم، زمینه ایجاد انقلاب سفید را فراهم آورد و از گسترش فعالیت های مردمی علیه حکومت های دیکتاتور دست نشانده و آمریکا جلوگیری کند

۳- آمریکا چه نقشی در برکناری شریف امامی و انتصاب علی امینی به نخست وزیری داشت؟
پاسخ: چون به شریف امامی اعتماد نداشت و آنها را برای انجام برنامه های خود در ایران مناسب نمی دید ،آمریکا، در این زمان، برای هموار کردن سیاست های خود در ایران، با برخی از رجال ایران ارتباط برقرار کرد و خواستار برکناری شریف امامی و روی کارآمدن علی امینی شد

۴- علی امینی در دوره نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: اول این سیاست مبارزه با فساد اداری بود که برای جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی و افتادن حکومت ایران به دست کمونیست ها بود ، صورت می گرفت- اقدام دوم «اصلاحات اقتصادی» بود که برای تغییر زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور به اجرا درآمد

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۶ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۷ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس پانزدهم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.