جواب درس ۱۷ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱۲ ، ۱۲۶

جواب درس ۱۷ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱۲ ، ۱۲۶

گام به گام درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۱۷ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۱۱۲ ، ۱۲۶

گام به گام درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  /  درس ۱۷: چشم‌های آسمان

جواب درست و نادرست صفحه ۱۲۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- یک سال طول می‌کشد تا زمین یک‌بار دور خود بچرخد. ​​​​​​نادرست❌
۲- خورشید یک سیاره‌ی در حال حرکت است. ​​​​​​نادرست❌

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- چرا در طول روز، خورشید را می‌بینیم؟ 
پاسخ: چون قسمتی از زمین که رو به خورشید است، روز است و خورشید دیده می شود.

۲- از مشاهده‌ی آسمان باشکوه و زیبا به یاد چه می‌افتی؟ 
پاسخ: قدرت خداوند که توانسته همه چیز را به زیبایی خلق کند

جواب واژه آموزی صفحه ۱۲۲ فارسی سوم ابتدایی

۱- به جمله‌های زیر، دقّت کن.
– روسری، پوشاک زنانه است.
– نشستن روی ستاره و سفر در آسمان، رؤیای کودکانه است.
– فعّالیت‌های گروهی در کلاس، نوعی رابطه‌ی دوستانه است.
۲- حالا تو بگو:
– دامن، لباس …زنانه… است.
– کُشتی، ورزش …مردانه… است.

جواب درک و دریافت صفحه ۱۲۶ فارسی سوم ابتدایی

۱- حلزون چگونه راه می‌رود؟
پاسخ: مایع لغزنده روی زمین می پاشد و رویش لیز می خورد.

۲- آیا عنکبوت و ملخ، مهربان بودند؟
پاسخ: دوستشان را مسخره نکردند. از حلزون معذرت خواهی کردند . وقتی دیدند حلزون نیست ناراحت شدند و فکر کردند که خروس حلزون را خورده است

۳- کلمه‌ی «این» در بند هفتم، به چه کسی اشاره دارد؟
پاسخ: حلزون

۴- کلمه‌ی «این‌کار» در بند سیزدهم، به چه کاری اشاره دارد؟
پاسخ: لیز کردن زمین

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.