جواب درس ۱۹ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۱۹ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس نوزدهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۱۹ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس ۱۹ / فکر کنید ها و پرسش نمونه درس نوزدهم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب پرسش نمونه صفحه ۱۷۳ تاریخ یازدهم

۱- برنامه های فرهنگی رژیم پهلوی در فاصله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ ش چه اهدافی را تعقیب می کرد؟
پاسخ: در عرصه فرهنگی، رژیم برنامه های گسترد های را به قصد تضعیف ارزش های دینی و ملی و ترویج فرهنگ غربی تدارک دید.

۲- اهداف و انگیزه های محمدرضا شاه از برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله چه بود؟
پاسخ: این جشن ها رؤیاهای بلند پروازانه شاه بود
او در مقایسه با بسیاری از شخصیت های مطرح جهان فاقد مقبولیت مردمی بود و برای کسب اعتبار کاذب، درصدد برآمد حکومت و شخصیت خود را به کوروش کبیر، پادشاه بزرگ هخامنشی پیوند زند و از این طریق محبوبیت و مشروعیتی کسب کند.

۳- عملکرد ساواک و نیروهای امنیتی رژیم پهلوی از ۱۳۴۲ تا ۱۳۶۵ ش چگونه بود؟
پاسخ: شدیدترین برخورد با مخالفان در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ ش صورت گرفت- در این سال ها ساواک وحشیانه ترین شیوه های شکنجه را علیه مبارزان به کار برد؛ جمع زیادی در زیر شکنجه شهید شدند و برخی دیگر تیرباران شدند

۴- به چهار مورد از فعالیت های سیاسی و فرهنگی امام خمینی (ره) در دوران تبعید اشاره کنید.
پاسخ: ۱- با شجاعت ، هوشمندی و ساده زیستی محدودیت ها را تحمل و در دل مردم و آزادی خواهان جا گرفت
۲- پیوسته مردم را به استقامت دعوت می کرد و به آنان امید می بخشید
۳- کوشید میان روحانیون و دانشگاهیان در مبارزه علیه شاه وحدت ایجاد کند
۴- به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ماهیت سیاسی و اجتماعی دین مبین اسلام اهتمام ورزیدند
۵- اندیشه جدایی دین از سیاست را کم رنگ کرد و فصل نوننی در اندیشه سیاسی و فکری جامعه گشود

۵- مخالفان رژیم پهلوی در فاصله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ ش، شامل چه گروه هایی بودند؟
پاسخ: مخالفان رژیم پهلوی، در این زمان، سه گروه بودند: گروه اول، مسلمانان انقلابی که با اعتقاد به رهبری امام خمینی مبارزه می کردند و به مبارزه، به عنوان یک وظیفه اسلامی و تکلیف شرعی می نگریستند.
از دیدگاه امام خمینی، بهترین راه مبارزه با شاه، افزایش آگاهی عمومی و بسیج همگانی مردم برای مبارزه ای فراگیر بود.
گروه دوم، چپ گرایان بودند- این طیف، با تأثیر پذیرفتن از اندیشه های مارکسیستی، راه رهایی را، در پیروی ازظریه های مارکسیستی می دیدند- از دیدگاه اغلب اینان «تنها راه رهایی، جنگ مسلحانه» بود- تعلیم و تربیت چریک و به راه انداختن جنگ چریکی علیه حکومت پهلوی، از جمله اصلی ترین روش های آنان برای مبارزه بود.
گروه سوم، ملی گرایان بودند- اغلب آنها اعتقادی به تغییر رژیم سلطنتی پهلوی نداشتند و معتقد بودند باید اصل سلطنت را پذیرفت ولی در جهت کاهش خودکامگی شاه تلاش کرد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۹ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲۰ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس هجدهم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.