جواب درس ۲ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۲ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس دوم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۲ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس دوم  / فکر کنید ها و پرسش نمونه درس دوم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۹ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۲۹ تاریخ یازدهم درس دوم

به نظر شما هدف امیرکبیر از مقابله با دخالت نمایندگان دولت‌های خارجی در امور داخلی ایران چه بود؟
پاسخ: میخواست با اتخاذ سیاست‌های مستقل، سبب حفظ تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از دخالت دولت‌های بیگانه در امورات داخلی ایران شود.

جواب پرسش نمونه صفحه ۳۷ تاریخ یازدهم

۱- امیر کبیر در دوره صدارت خود چه اصلاحات و اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: ۱- لغو لقب های طولانی و بی معنی، و اکتفا به کلمه جناب، حتی نسبت به مقام صدارت.
۲- منع رشوه خواری، و برقراری حقوق ثابت برای مأموران دولت.
۳ – فرستادن شاگردانی به اروپا، برای کسب مهارت ها و دانش های جدید.
۴ – استخدام معلمان و استادان خارجی، به ویژه از کشورهایی غیر از انگلیس و روس.
۵ – ترجمه کتاب، نشر روزنامه.
۶ – تأسیس مدرسه عالی در تهران و ارائه طرح مدرسه دارالفنون؛ که پس از برکناری او شروع به کار کرد.
٧ – جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران
۸- دفع فتنه سالار در خراسان، و فرقه بابیه.
٩ – تقویت ارتش ملی کشور.
۱۰ – تلاش در جهت استقلال اقتصادی و توسعه صنعتی ایران

۲- چرا کشورهای اروپایی در دیگر کشور ها نفوذ می کردند؟
پاسخ: کشورهای اروپایی که در نتیجه انقلاب صنعتی به رشد و شکوفایی اقتصادی رسیده بودند، نیاز به بازارهای مصرف و مواد اولیه ارزان داشتند

۳- در داخل و خارج از ایران چه مخالفت هایی علیه امتیاز رویتر ایجاد شد؟
پاسخ: در خارج ، روس ها مخالف این امتیاز بودند و در داخل ، مخالفت های شدیدی از طرف علماء و مردم شد مخصوصاً آیت لله حاج مال علی کنی

۴- امتیاز توتون و تنباکو با چه شرایطی به تالبوت واگذار شد؟
پاسخ: آن را با امتیازی که دولت عثمانی به یک شرکت خارجی واگذار کرده بود، مقایسه کنید- ناصرالدین شاه این امتیاز را خرید و فروش تنباکو و توتون در مقابل دریافت در مقابل دریافت سالانه پانزده هزار لیر و یک چهارم سود سالانه به تالبوت واگذار نمود – این امتیاز آن چنان سنگین بود که علمای دین و مردم به مخالفت پرداختند در حالی که دولت عثمانی، با وجودی که از محصول توتون و تنباکوی کمتری برخوردار بود، این امتیاز را برابر دریافت سالانه هفتصد هزار لیره، به یک کمپانی خارجی واگذار کرده بود

۵- چه کسی فتوای تحریم توتون و تنباکو را صادر کرد و این فتوا چه نتیجه ای به دنبال داشت؟
پاسخ: میرزا حسن شیرازی (میرزای شیرازی). صدور این حکم سبب شد که ناصرالدین شاه ناچار به تسلیم شد و ابتدا امتیاز داخلی و سپس امتیاز خارجی را لغو کرد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۳ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس اول تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.