جواب درس ۲۴ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۲۴ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس بیست و چهارم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۲۴ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس ۲۴ /فکر کنید ها و پرسش نمونه درس بیست و چهارم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۱۲ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۱۲ تاریخ یازدهم

چرا قدرت‌های بزرگ و برخی از کشورهای منطقه، در جنگ تحمیلی، به شدّت از رژیم متجاوز صدام حمایت می‌کردند؟
پاسخ: انقلاب اسلامی باعث ترس قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا شد و آنها برای جلوگیری از گسترش آن در منطقه و حفظ منافع خود در خاورمیانه، در جنگ عراق و ایران حمایت کردند و به عراق تجهیزات نظامی فراوانی دادند.

جواب پرسش نمونه صفحه ۲۲۰ تاریخ یازدهم

۱ چرا در ابتدای جنگ، ارتش صد ام به پیشرفت های سریع در خاک ایران موفق شد؟
پاسخ: با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تضعیف ارتش و نیروهای مسلح و بروز بحران های داخلی ، رژیم بعثی عراق تصور کرد که زمینه خوبی برای تجاوز به میهن ما فراهم شده است و به دلیل وقوع انقلاب، کشور آمادگی رویارویی با جنگ خارجی را ندارد

۲ نتیجه پیروزی های پی درپی ایران در جبهه های جنگ چه بود؟
پاسخ: تقویت وحدت ملی ، آزادی خرمشهر ، شکسته شدن محاصره آبادان بود

۳ صد ام چه موقع ندای صلح خواهی سرداد؟
پاسخ: زمانی که نیروهای ایرانی پس ازپیرزی های پی درپی عراقی ها را به عقب راندند

۴ چرا در ابتدا ایران آتش بس را نمی پذیرفت؟
پاسخ: ۱ -زیرا هنوز بخش های زیادی از ایران در تصرف عراقی ها بود
۲-صدام در صدد تجدید قبا بود
۳-صدام هزاران نفر از ایرانی ها را به شهادت رسانده و خانواده های آنها هنوز داغ دار بودند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲۴ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲۵ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس بیست و سوم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.