جواب درس ۲۵ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۲۵ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس بیست و پنجم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۲۵ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس ۲۵ /فکر کنید ها و پرسش نمونه درس بیست و پنجم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۲۲ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۲۲ تاریخ یازدهم

چرا امام خمینی استقلال فکری را شرط اوّل استقلال مملکت معرفی کرده است؟
پاسخ:  امام خمینی (ره) باور داشتند که با دستیابی به استقلال فکری، مردم می توانند به استقلال سیاسی، فرهنگی و سایر ابعاد استقلال دست یابند و در برابر شرق و غرب مقاومت کنند. او تاکید داشت که باید سال ها تلاش کنیم تا خطرات ثانویه خود را تغییر دهیم و مستقل شویم و دیگر به شرق و غرب نیازی نداشته باشیم. اگر این کار را انجام دهیم، هیچ قدرتی نمی تواند به ما ضربه بزند.

جواب پرسش نمونه صفحه ۲۳۴ تاریخ یازدهم

۱-منظور از استقلال سیاسی، استقلال فکری و استقلال اقتصادی چیست؟
پاسخ: به این معنا که مردم باور کنند بیگانگان بر آن ها برتری ذاتی ندارند و آنها نیز با و پشت کار خود می توانند به سازندگی و پیشرفت برسند ( استقلال فکری) یعنی مدیران و مسئولان کشور در تعیین بین راه و روش های کشور تابع بیگانگان نباشند (استقلال سیاسی) یعنی نداشتن وابستگی در ابعاد گوناگون سیاسی به کشورهای دیگر (استقلال اقتصادی)

۲ انقلاب اسلامی از جنبه سیاسی در داخل کشور چه دستاوردهایی داشته است؟
پاسخ:
۱- تغییر رژیم وابسته و خودکامه شاهنشاهی و رفع استعمار و استبداد از ملت ایران.
۲ -استقرار نظام جمهوری اسلامی (تحقق خواسته مردم ایران مبنی بر شکل گیری نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خویش)
۳- تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴- استقلال سیاسی.
۵- پیوند دین و سیاست و ارائه الگویی نوین برای مردم سالاری دینی.
۶- رشد سیاسی و آگاهی های عمومی مردم و حضور مردم در صحنه های گوناگون.
٧- شکست اُبهت قدرت های غرب و شرق و قدرت های سلطه گر خارجی.
۸- عدم سلطه پذیری (از قدرت های شرق و غرب) و نفی هرگونه سلطه جویی نسبت به سایر کشورها.
٩- ترسیم چهره صلح طلبانه ای از اسلام با اثبات مظلومیت مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی و سایر تهاجمات، باطرح تشنج زدایی در سطح دولت ها.

 ۳-ولایت فقیه به عنوان هسته مرکزی نظام جمهوری اسلامی چه نوع مشروعیتی دارد؟
پاسخ: مطابق تعالیم اصیل شیعی، ولایت فقیه به عنوان هسته مرکزی و جوهر وجودی نظام جمهوری اسلامی، دارای مشروعیت الهی است که با مقبولیت مردمی تحقق و عینیت می یابد.

۴ سه مورد از دستاوردهای بزرگ اقتصادی انقلاب اسلامی را بنویسید.
پاسخ:
۱-تولید بیشتر کالا در داخل و حتی صدور بعضی از آنها به خارج از کشور
۲-سهم صادرات غیر نفتی به طرز چشمگیری افزایش یافت
۳ -توجه بیشتر به عمران و آبادی روستا ها و برخورداری کردن اکثر روستاها ی ایران ار نعمت آب و برق و مخابرات و مراکز آموزشی و بهداشتی و جاده ها و امکانات رفاهی

۵.در زمینه فناوری هسته ای انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی داشته است ؟
پاسخ: دسترسی به چرخه سوخت هسته ای ،یعنی فرایند تبدیل اورانیوم طبیعی به سوخت مورد نیاز برای تولید انرژی هسته ای

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲۵ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲۶ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس بیست و چهارم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.