جواب درس ۳ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۳ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس سوم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۳ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

 جواب تاریخ یازدهم / فکر کنید ها و پرسش نمونه درس سوم تاریخ معاصر ایران یازدهم /

درس سوم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۴۰ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۴۰ تاریخ یازدهم درس سوم 

موقعیت جغرافیایی ایران چه نقشی در توجه استعمارگران به مملکت ما داشته است؟
پاسخ: موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تجاری و نقطه ارتباطی بین آسیا و اروپا، باعث شد که استعمارگران به طور مداوم به دنبال تسلط بر این منطقه باشند. همچنین، وجود منابع طبیعی غنی مانند نفت و گاز، نیز این منطقه را به یک هدف اقتصادی جذاب برای استعمارگران تبدیل کرد. به همین دلیل، ایران در طول تاریخ با تهدیدات و تلاش‌های مختلفی از سوی استعمارگران مواجه شده است.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۴۲ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۴۲ تاریخ یازدهم درس سوم 

چرا برخی روزنامه‌های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می‌شد؟
پاسخ: به دلیل محدودیت‌هایی که در داخل کشور برای رسانه‌ها وجود داشت، روزنامه ها به دلیل نبود آزادی بیان و عقیده نمی توانستند اجازه انتشار بگیرند

جواب پرسش نمونه صفحه ۴۳ تاریخ یازدهم

۱- چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟
پاسخ:
– از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران
– غلبه استعمار بر مملکت
– استبداد دستگاه حاکم
– مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار
– ورود اندیشه های جدید

۲- اندیشه سیاسی اسلام و فعالیت عالمان دینی چه نقشی در پیدایش مشروطه خواهی داشت؟
پاسخ: توجه مردم مسلمان ایران به آموزه های دین اسلام نظیر امر به معروف و نهی از منکر، عدالت خواهی و لزوم فع ظلم که در آیات قرآن کریم و سیره ی معصومین به آن پرداخته شده است، موجب می شد نسبت به این آموزه احساس تکلیف کنند- از سوی دیگر مکتب شیعه قدرت مطلق سالطین را نامشروع می دانست و مشروعیت نسبی قدرت حکام، مشروط به پاسداری از باورهای دینی مردم و حفظ تمامیت ارضی کشور بود.

۳- نهضت تحت رهبری روحانیون در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بر چه پایه هایی استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ 
پاسخ: اساس این نهضت بر مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی و تلاش برای برقراری عدالت در مملکت قرار داشت، تا با ایجاد «دارالشورا » عدالت خانه قدرت و اختیارات پادشاه و حکام را محدود و با اجرای قوانین سلامی و از لجام گسیختگی آنها جلوگیری کند.

۴- در دوره قاجار اندیشه های سیاسی جدید از چه طریقی به ایران راه یافت؟
پاسخ: زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران ، به شکل های مختلف نظیر اعزام دانشجو به خارج ، سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج و مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای مختلف فراهم شد

۵- در آثار روشنفکران ایرانی دوره قاجار، به چه مسائلی توجه شده است؟
پاسخ: در این آثار ضمن تعریف و تمجید از نظام حکومتی غربی ب ویژه انگلیس ، اوضاع نا بسامان کشور ب زبان ساده بیان شده و پذیرش اندیشه های غربی و شیفتگی و خود باختگی بی چون و چرا در برابر فرهنگ بیگانه، از ویژگی های بارز افکار این افراد بود.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۳ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۴ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس دوم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.