جواب درس ۴ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۴ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس چهارم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۴ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس چهارم/ فکر کنید ها و پرسش نمونه درس چهارم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۵۱ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۵۱ تاریخ یازدهم درس چهارم

به نظر شما چرا نمایندگان مجلس شورای ملی در نوشتن قانون اساسی مشروطه شتاب داشتند؟
پاسخ: نمایندگان مجلس به دلیل ترس از پشیمانی یا مرگ ناگهانی مظفرالدین شاه و همچنین مواجه شدن با محمد شاه جوان، مشروطه‌خواه، در نوشتن قانون اساسی مشروطه شتاب زیادی داشتند.

 

جواب پرسش نمونه صفحه ۵۲ تاریخ یازدهم

۱- پیش از جریان مهاجرت صغری چه حوادثی موجب خشم و اعتراض مردم شد؟
پاسخ:
۱ -ماجرای نوز بلژیکی
۲ -نارضایتی مردم ایالت ها
۳ -ماجرای بانک استقراضی روس
۴ -فلک شدن بازرگانان

۲- علل جنبش عمومی مردم تهران علیه نوز بلژیکی را توضیح دهید.
پاسخ: در مراسم سال ۱۲۸۳ ش موسیو نوز بلژیکی، که طبق قرارداد گمرکی ایران و روسیه (۱۲۸۰ ش) کارگزار روس ها در امور گمرک ایران بود، با لباس روحانیان و در حالی که قلیان به دست داشت، عکس گرفت- این عکس در محرم ۱۳۲۳ ق / ۱۲۸۳ ش در میان مردم عزادار پخش و موجب اعتراض مردم شد

۳- مهاجران در مهاجرت صغری چه خواسته هایی داشتند؟
پاسخ: ۱-ایجاد عدالت خانه در همه شهرها، برای رسیدگی به شکایت های مردم و برقراری عدالت در جامعه
۲-عمل به قانون اسلامی، به طور دقیق و به دور از ملاحظه های شخضی

۴- منظور از سنت بست نشینی چیست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطه چگونه از این سنت به سود منافع آن کشور استفاده کرد؟
پاسخ: بست نشینی و تحصن که از دیرگاه در ایران معمول بود، بیشتر در مساجد و زیارتگاه ها و اماکنی سنت صورت می گرفت که مورد احترام مردم قرار داشت و با باورهای دینی آن ها سازگار بود- انگلستان، برای نیل به مقاصد و منافع استعماری اش این سیاست را در پیش گرفته بود

۵- به هنگام مهاجرت کبری، چه خواسته هایی مطرح شد؟
پاسخ:
۱- برکناری عین الدوله از صدارت
۲- فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران
۳- ایجاد عدالت خانه
۴- -تشکیل دارالشورا (مجلس نمایندگان)

۶- مظفرالدین شاه در راستای خواسته های مشروطه خواهان چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: مظفرالدین شاه تسلیم خواسته های مردم شد- او عین الدوله را عزل کرد و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادر کرد

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۴ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس سوم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.