جواب درس ۵ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹

جواب درس ۵ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹

گام به گام درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۵ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹

گام به گام درس پنجم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۵: بلدرچین و برزگر / جواب درست و نادرست ، درک مطلب ، واژه‌آموزی صفحه ۴۷ نگاه کن و بگو صفحه ۴۹ فارسی سوم ابتدایی

جواب درست و نادرست صفحه ۴۷ فارسی سوم ابتدایی

۱- صاحب کشتزار می‌خواست لانه‌ی بلدرچین‌ها را خراب کند. نادرست❌
۲- وقتی قرار شد همسایه‌ها به کمک دهقان بیایند، بلدرچین‌ها به فکر پیدا کردن آشیانه‌ی جدید، افتادند. نادرست❌

جواب درک مطلب صفحه ۴۸ فارسی سوم ابتدایی

۱- چرا زمانی که برزگر تصمیم گرفت خودش کشتزار را درو کند، بلدرچین‌ها فهمیدند که باید از آنجا بروند؟ 
پاسخ: چون فهمیدند دیگر برزگر به امید دیگران نیست و خودش حتما کارش را انجام می دهد.

۲- آیا تاکنون برای انجام کارهایت به امید دیگران بوده‌ای؟ سرانجام چه شد؟
پاسخ: بله. سرانجام تصمیم گرفتم خودم کارم را انجام دهم.

آیا پدربرگ با کمک خویشان خود، کشتزار را درو کرد؟
پاسخ: خیر چون خویشان او برای درو کردن به کمک او نیا مدند.

جواب واژه‌آموزی صفحه ۴۸ فارسی سوم ابتدایی

به این جمله‌ها توجّه کن.
– ما خدا را شکر می‌کنیم.
– در چای شکر می‌ریزیم.
– گاهی برای لطافت پوست از کرم استفاده می‌کنیم.
کرم زیر خاک زندگی می‌کند.
– ما همیشه به لطف و کرم خدا امیدوار هستیم.

این کلمات را چگونه می‌خوانی؟
– شش، شش 

پاسخ: شُش، شِش
– گل، گل 
پاسخ: گُل، گِل
– سم، سم
پاسخ: سَم، سُم

جواب نگاه کن و بگو صفحه ۴۹ فارسی سوم ابتدایی

نگاه کن و بگو صفحه ۴۹ فارسی سوم ابتداییپاسخ: ۱- مورچه دانه ای را پایین دیوار می بیند.
۲- تلاش می کند تا آن را با خود به لانه‌اش در بالای دیوار ببرد.
۳- در نیمه ی راه دانه از دهانش جدا می شود و به زمین می افتد.
۴- او ناامید نمی شود و دوباره دانه را بر می دارد.
۵- دوباره تلاش می کند تا به بالای دیوار برسد.
۶- او موفق می شود همراه با دانه از دیوار بالا برود.

بیاموز و بگو
«نام من پروین است و مثل تو دانش‌آموز پایه‌ی سوم هستم. الآن مشغول خواندن داستانی زیبا هستم و هنگام مطالعه، سعی می‌کنم؛ حواسم پرت نشود. با خود فکر می‌کنم چگونه یک نقّاشی قشنگ برای این قصّه‌ی پُرماجرا بکشم.»
همان‌طور که دیدی، همه‌ی جمله‌ها مربوط به اکنون (زمان حال) است.
حالا تو بگو: الآن مشغول انجام چه کاری هستی؟
پاسخ: مشغول درس خواندن هستم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.