جواب درس ۵ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۵ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس پنجم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۵ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس پنجم / فکر کنید ها و پرسش نمونه درس پنجم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۵۵ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۵۵ تاریخ یازدهم درس پنجم

به نظر شما چرا شیخ فضل‌الله نوری به اجرای این اصل اصرار داشت؟
پاسخ: بعضی از عناصر نفوذی در انقلاب مشروطه قصد داشتند بعضی از تفکرات غربی را در قانون اساسی که تقلیدی از قانون غریبی ها بودند و رهبران مذهبی مشروطه، سعی در وارد کردن این قوانین بودند. به همین دلیل شیخ فضل الله نوری به اجرا این اصل اصرار داشتند.

جواب پرسش نمونه صفحه ۶۱ تاریخ یازدهم

۱- دو مورد از بی اعتنایی های محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه و نمایندگان مجلس شورای ملی را ذکر کنید.
پاسخ: الف: در مراسم تاج گذاری خود ، نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد.
ب: هنگامی که متمم قانون اساسی تقدیم او شد ، از امضای آن خودداری کرد.

۲- اصل دوم متمم قانون اساسی درباره چه موضوعی بود؟
پاسخ: بنابراین اصل، در هر دوره از مجلس، هیئتی پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسلام که با اقتضاهای زمان آشنا بودند، به عنوان عضو در مجلس شورای ملی شرکت می کردند، تا بر قانون هایی که تدوین و تصویب می شد، نظارت کنند که مخالف قواعد اسلامی و دستورهای شرع نباشد

۳- دولت روسیه به چه دلایلی با انقلاب مشروطه ایران مخالفت می کرد؟
پاسخ:
۱- جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی، از مشروطه طلبان حمایت می کرد.
۲- کمک به محمدعلی شاه که طرفدار روس بود.
۳- پیشگیری از قیام ملت های منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی، تحت تأثیر پیروزی مشروطه خواهان در ایران

۴- روسیه و انگلستان براساس قرارداد ۱۹۰۷ چرا و چگونه ایران را میان خود تقسیم کردند؟
پاسخ: این موضوع جدید حضور آلمان به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود- ایران را به سه منطقه تقسیم کردند: منطقه شمال، از خط فرضی بین قصر شیرین، اصفهان، یزد، خواف و مرز نفوذ روسیه شناخته شد- منطقه افغانستان، حوزه جنوب، از خط فرضی بین بندرعباس، کرمان، بیرجند، زابل و سرحدهای افغانستان که دارای ارزش حیاتی برای دفاع از هند بود، قلمرو نفوذ انگلستان مقرر گردید- قسمت سوم که شامل کویرها و بیابان های بی آب و علف بود، منطقه بی طرف و متعلق به ایران شناخته شد

۵- نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی گرفتند؟
پاسخ: ۱- رد قرارداد ۱۹۷۰
۲- اخراج مسیو نوز بلژیکی
۳-رد دریافت وام از دول خارجی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۵ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۶ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس چهارم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.