جواب درس ۶ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۶ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس ششم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۶ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس ششم/ فکر کنید ها و پرسش نمونه درس ششم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۶۹ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۶۹ تاریخ یازدهم درس ششم به نظر شما چرا دولت‌های روسیه و انگلیس به بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول توجه نکردند؟ 
پاسخ: زیرا ایران در آن زمان به دلیل ضعف نظامی و سیاسی، به عنوان یک کشور مهم در منطقه شناخته نمی‌شد. همچنین، این دولت‌ها درگیر جنگ جهانی بودند و اولویت آن‌ها حفظ منافع خود در جنگ بود. به همین دلیل، بی‌طرفی ایران برای آن‌ها اولویت نداشت و توجه آن‌ها به سایر مسائل بود.

جواب پرسش نمونه صفحه ۷۳ تاریخ یازدهم

۱- احمد شاه چگونه به سلطنت رسید؟
پاسخ: پس از فتح تهران مجلسی فوق العاده، مرکب از سران و رؤسای مجاهدان، شاهزادگان، اعیان و وکلای سابق مجلس شورای ملی، تشکیل شد و به اتفاق آرا، محمد علی شاه از سلطنت خلع، و پسر دوازده ساله او، احمد میرزای ولیعهد، به مقام سلطنت برگزیده شد

۲- سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس در امور داخلی ایران را در دوره دوم مشروطه بنویسید.
پاسخ:
۱-دخالت در استخدام مورگان شوستر امریکایی
۲-دخالت در انتخاب احمد شاه به حکومت
۳ -دخالت در ایران در زمان جنگ جهانی اول

۳- دولت روسیه در اخطاری که در سال ۱۲۹۰ ش به ایران داد، چه درخواست هایی مطرح کرد؟پاسخ:
۱- اقدام های مورگان شوستر متوقف و او از ایران اخراج شود.
۲- بدون موافقت روس و انگلیس، از استخدام اتباع خارجی در ایران، خودداری شود.
۳- هزینه نگهداری قوای روسیه در ایران را، دولت ایران پرداخت کند

۴- چرا نیروهای بیگانه در جنگ جهانی اول علیرغم اعلام سیاست بی طرف ایران، کشور ما را اشغال کردند؟
پاسخ: اعلان سیاست بی طرفی کرد ولی در این کار موفقیتی به دست نیاورد؛ زیرا موقعیت حساس ایران برای نیروهای درگیر جنگ مهم بود

۵- پیامد قرارداد ۱۹۱۵ م چه بود؟
پاسخ: چون دولت عثمانی همسایه غربی ایران به متحدین پیوست، اهمیت کشور ما برای متفقین دو چندان شد- به همین دلیل م را با هم امضا کردند- طبق این قرارداد دو منطقه نفوذ در عهد نامه ۱۹۰۷ ، انگلستان و روسیه قرارداد سری ۱۹۱۵ به منطقه روسیه منطقه تحت نفوذ خود را اشغال کرد و در مقابل، دولت انگلستان نیز در سال اشغالی تبدیل شدند ۱۹۱۶ م به تأسیس پلیس جنوب دست زد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۶ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۷ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس پنجم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.