جواب درس ۷ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۳

جواب درس ۷ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۳

گام به گام درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۷ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۳

گام به گام درس هفتم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۷: کار نیک

جواب درست و نادرست صفحه ۵۸ فارسی سوم ابتدایی

۱- پیرمرد از اینکه ممکن بود تا زمانِ میوه دادنِ درخت‌هایش، زنده نباشد، ناراحت بود. نادرست❌
۲- فرمانروا برای تفریح به شهرهای مختلف می‌رفت. ​​​​​​نادرست❌

جواب درک مطلب صفحه ۵۸ فارسی سوم ابتدایی

۱- فرمانروا با شنیدن کدام جمله‌ی پیرمرد به فکر فرو رفت؟ چرا؟
پاسخ: دیگران کاشتند و ما خوردیم
ما بکاریم و دیگران بخورند
چون فهمید همانطور که دیگران به او نیکی می‌کنند و او نیز باید در حق دیگران نیکی کند.

۲- تاکنون چه کار نیکی انجام داده‌ای که به نفع دیگران بوده است؟
پاسخ: به دوستانم در درس ها کمک کردم

جواب واژه آموزی صفحه ۵۸ فارسی سوم ابتدایی

«خرس کوچولو آن روز، خیلی سرحال بود. او مشغول بازی در جنگل زیبا و سرسبز بود که صدایی شنید. وقتی جلوتر رفت، خرگوش کوچکی را دید که دستمالی را مانند سربند، به سر بسته بود. انگار سردرد داشت. خرس کوچولو به او کمک کرد تا نزد هُدهُدِ دانا برود. او از این کار احساس نشاط و سربلندی می‌کرد.»
کدام کلمه‌ها، توجّه تو را جلب کرد؟ آن‌ها را بگو. اکنون درباره‌یِ معنای آن‌ها با دوستانت گفت‌و‌گو کن.
سرحال، سرسبز، سردرد، سربلندی
سرحال: شاد و با نشاط *** سربند: دستمالی که به سر می‌بندند. *** سربلندی: افتخار *** سرسبز: خرّم *** سردرد: دردی که در سر وجود دارد.

جواب نگاه کن و بگو صفحه ۵۹ فارسی سوم ابتدایی

نگاه کن و بگو صفحه ۵۹ فارسی سوم ابتداییپاییز و زیبایی های آن و ریختن برگ ها

نگاه کن و بگو صفحه ۵۹ فارسی سوم ابتداییروز اول مدرسه است و بچه ها در حیاط مدرسه صف کشیدند. آنها با نظم و ترتیب از زیر قرآن رد می شوند تا وارد کلاسشان شود و با توکل به خدا سال تحصیلی جدید را شروع می کنند.

نگاه کن و بگو صفحه ۵۹ فارسی سوم ابتداییمیوه های پاییزی

جواب بیاموز و بگو صفحه ۵۹ فارسی سوم ابتدایی

نهال سیب با خود فکر می‌کرد: «وقتی بزرگ بشوم، از سیب‌هایم به بچّه‌ها خواهم داد و شادی آن‌ها را تماشا خواهم کرد و از خدا به خاطر مهربانی‌هایش تشکّر خواهم کرد.»
همان‌طور که دیدی، فکرهایِ نهالِ سیب، مربوط به آینده بود. حالا تو بگو در آینده، چگونه به دیگران خدمت خواهی کرد؟
پاسخ: سعی خواهم کرد درس هایم را با دقت بیشتری بخوانم و بتوانم در آینده شغل مناسبی پیدا کنم و به مردم کشورم خدمت کنم.

جواب درک و دریافت صفحه ۶۳ فارسی سوم ابتدایی

۱- چرا مادر پری‌کوچولو نخی درست کرد و یک سرِ نخ را به پای او بست؟ 
پاسخ: تا پری کوچولو بتواند با آن به زمین بیاید و گم نشود.

۲- آیا خاله خرگوشه مامان خوبی برای پری‌کوچولو بود؟ چرا؟
پاسخ: خیر. چون خاله خرگوشه به پری‌کوچولو دروغ گفت.

۳- چرا پری‌کوچولو نمی‌توانست به آسمان برگردد؟
پاسخ: چون بال ن داشت و نمی توانست پرواز کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.