جواب درس ۷ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۷ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس هفتم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۷ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس هفتم /فکر کنید ها و پرسش نمونه درس هفتم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۷۹ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۷۹ تاریخ یازدهم درس هفتم

آیا می‌دانید تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چیست؟ پاسخ: 
 استعمار کهنه یعنی: استعمار کهنه به معنای تسلط و غلبه مستقیم یک کشور بر کشور دیگری است
استعمار نو یعنی: یک کشور بر کشور دیگری از طریق تسلط بر اقتصاد و فرهنگ آن کشور است صورت نامرئی در آن حضور دارد.

جواب پرسش نمونه صفحه ۸۲ تاریخ یازدهم

۱- دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول چه سیاست هایی در منطقه خاور میانه دنبال می کرد؟
پاسخ: تسلط بر منطقه حساس خاورمیانه و منابع نفت آن که اهمیت آن در جنگ جهانی اول مشخص شده بود و ایجاد کمربند آهنین در برابر نفوذ شوروی، از جمله سیاست های جدید دولت انگلستان در خاورمیانه بود.

۲- پس از پایان جنگ جهانی ا ول در ترکیب نیروهای نظامی انگلیس و روس در ایران چه تغییراتی ایجاد شد؟
پاسخ: پس از پایان جنگ اول جهانی ، روسها بدلیل مشکلات داخلی ،قوای خدرا از شمال ایران تخلیه نمودند ولی نگلیسی ها به بهانه های مخلتف ،نه تنها نیروهای خویش را از ایران تخلیه نکردند بلکه سراسر ایران را نیز تحت سلطه نظامی خویش در آوردند

۳- ماهیت قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس چه بود؟
پاسخ: محتوای این قرارداد که در ابتدا کاملاً محرمانه نگه داشته شد، موجب شکل گیری سیستم «تحت الحمایگی» ایران از سوی دولت انگلیس می شد، زیرا به موجب آن، نظارت بر تشکیلات نظامی، مالی و سیاسی ایران، منحصراً در اختیار مستشاران انگلیسی قرار می گرفت.

۴- چه عواملی انگلستان را در دوران بعد از جنگ جهانی ا ول به سوی مداخل ٔه غیر مستقیم در ایران سوق داد؟
پاسخ: ۱-شکست انگلستان در اجرای قراداد ۱۹۱۹
۲-نفرت تاریخی مردم ایران از انگلستان

۵ سید ضیاء الدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به چه اقداماتی دست زد؟
پاسخ: ۱-به دستور سید ضیاء ، بسیاری از شخصیت های سیاسی و مذهبی از جمله مصدق و مدرس دستگیر و زندانی شدند
۲- سید ضیاء که مورد حمایت کامل سفارت انگلیس بود، به قصد منحرف ساختن افکار عمومی، با تبلیغات فراوان، قرارداد ۱۹۱۹ را که به همت افرادی چون آیت الله مدرس عملا متروک مانده بود، لغو کرد

۶- دولت سید ضیاء الدین طباطبایی با چه مشکلاتی مواجه بود؟
پاسخ: ظاهرسازی های سید ضیاء و تندروی های او، موجی از مخالفت را علیه وی برانگیخت
از سوی دیگر، خودسری های رضاخان سردار سپه در اختصاص درآمد شهرداری و اداره های مالیه به نفع قزاق
های زیر فرمانش ، بر مشکلات دولت می افزود

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۸ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس ششم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.