جواب درس ۸ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۶۸ ، ۶۹

جواب درس ۸ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۶۸ ، ۶۹

گام به گام درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۸ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۶۸ ، ۶۹

گام به گام درس هشتم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۸: پیراهنِ بهشتی

جواب درست و نادرست صفحه ۶۸ فارسی سوم ابتدایی

۱- زمانی که جبرئیل به خانه‌ی رسول خدا آمد، خانه بوی بهشت گرفت. درست ✅
۲- جبرئیل برای مراسم عروسی حضرت فاطمه (س)، یک پیراهن هدیه آورد. درست ✅

جواب درک مطلب صفحه ۶۸ فارسی سوم ابتدایی

۱- چرا زمانی که خبر بخشیدن پیراهن عروسی به حضرت محمّد (ص) و حضرت علی (ع) رسید، خوش‌حال شدند؟ 
پاسخ: چون حضرت فاطمه با این کار به نیازمندان کمک کرده بود ند.

۲- آیا تاکنون چیزی را که خیلی دوست داشته‌ای، به دیگران بخشیده‌ای؟
پاسخ: بله

۳- خداوند در قرآن درباره ی کمک به نیازمندان چه فرموده است؟
پاسخ: هرگز سعادتمند نخواهید شد مگر چیزی را که دوست دارید به نیازمندان ببخشید.

جواب واژه آموزی صفحه ۶۸ فارسی سوم ابتدایی

– انسان خوش قیافه، کسی است که قیافه‌ی خوبی دارد.
– انسان خوش‌حال، کسی است که …حال خوشی دارد. …
– غذای خوش‌مزه، غذایی است که مزه‌ی خوبی دارد.
– گل خوش‌بو گلی است که بوی خوبی دارد.

جواب نگاه کن و بگو صفحه ۶۹ فارسی سوم ابتدایی

نگاه کن و بگو صفحه ۶۹ فارسی سوم ابتداییپاسخ: نماز خواندن: ظهر بود. ستاره تازه از مدرسه به خانه آمده بود. اذان ظهر را گفته بودند. او دید که مادرش سجاده اش را پهن کرده است. پس زود وضو گرفت و کمی عقب تر از مادرش سجاده اش را پهن کرد و نمازش را خواند.

نگاه کن و بگو صفحه ۶۹ فارسی سوم ابتداییپاسخ: ماه مبارک رمضان و نزدیک افطار است. قبل از اذان مغرب، پدر در کنار اعضای خانواده قرآن می خواند.

نگاه کن و بگو صفحه ۶۹ فارسی سوم ابتداییپاسخ: روز جشن تکلیف است. مدیر مدرسه و اولیای دختران کلاس سومی برای رسیدن به سن تکلیف جشن گرفته اند و همه ی بچه ها در حال قرآن خواندن هستند.